Intranett
Ved Sarabråten
Foto: Espen Bratlie
Nøklevann
Foto: Espen Bratlie
Ved Sørli, Nøklevann
Foto: Espen Bratlie
Rev hviler under gran
Foto: Sverre M. Fjelstad
Finnland ved Mønevann
Foto: Espen Bratlie
Bever i vannet
Foto: Sverre M. Fjelstad
Tonekollen mot Mosjøen
Foto: Espen Bratlie
Stor mørk elgokse
Foto: Sverre M. Fjelstad
Ved Sørli, Nøklevann
Foto: Espen Bratlie
Ramstadslottet
Foto: Espen Bratlie
Lutvannsbekken og Nøklevann
Foto: Espen Bratlie
Foss/elven fra Hauktjern
Foto: Espen Bratlie
Tiur spiller på nedfallstre
Foto: Sverre M. Fjelstad
Elgkolle med liten kalv
Foto: Sverre M. Fjelstad