Intranett
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad

– Furua på Tonekollen må bli et vendepunkt

Tonekollen HBM
Dette bildet kan aldri tas igjen, for tørrfurua midt i bildet finnes ikke lenger. Foto: Håkon Breivik Myhr.

Den ikoniske tørrfurua på toppen av Tonekollen ble hogd ned og brent på bålet i februar, da fire turkamerater skulle overnatte i vinterkulda. Kameratene angrer nå dypt og forteller at saken har vært en lærepenge.  Østmarkas Venner mener at bedre informasjon kan bidra til å unngå liknende tilfeller i fremtiden.

Tonekollen byr på en av de fineste utsiktene over Østmarka, og den krokete tørrfurua som sto på kanten av det høyeste punktet er en gjenganger på bildene fra Tonekollen. Men nå kan ingen ta akkurat det bildet flere ganger, fordi tørrfurua har gått opp i røyk. Da saken ble kjent via oppslag i Østlandets Blad og på Facebook i forrige uke, ble mange Østmarka-venner både sinte og sjokkerte.

Tonekollen ligger inne i Østmarka naturreservat, hvor vegetasjonen – også døde busker og trær – er fredet mot skade og ødeleggelse. Dessuten er tørrfurua på Tonekollen antakelig Østmarkas mest kjente og fotograferte tre, der den står strategisk plassert på kanten av stupet og danner en ikonisk forgrunn på bilder som blir tatt i retningene mot Mosjøen, Vangen og Tonevann.

Men et par dager etter medieoppslagene opplevde styreleder Helga Gunnarsdóttir i Østmarkas Venner (ØV) noe hun bare har opplevd én gang tidligere i løpet av mer enn 20 år i Østmarkas Venner: At noen ringer og beklager det de har gjort.

– Jeg fikk en telefon fra han som tok bildene av tørrfurua mens den ble hogd og brent på bålet og senere la dem ut på Instagram. Han var meget lei seg, og forklarte at de ikke var kjent med at de befant seg i et naturreservat hvor all vegetasjon er vernet. Jeg synes det var modig gjort å ta den telefonen for å be om unnskyldning. Jeg opplever også at unnskyldningen var ektefølt, forteller Gunnarsdóttir.

Saken har vært en lærepenge

En av de andre turdeltakerne har beklaget via Facebook og forteller at saken har vært en lærepenge.

– Vi har nå lært på den harde måten at man skal tenke to ganger før man sanker, og man har som plikt å kunne retningslinjer før man tar seg ut i naturen, skrev en av turdeltakerne på Facebook. Turdeltakerne har også lovt at liknende ting ikke skal skje igjen, og de vil videreformidle det de har lært til andre turfolk de kjenner.

Tørrfurua må bli et vendepunkt

Østmarkas Venner vil ikke foreta seg noe mer overfor de turkameratene som har lagt seg flate, men mener uansett at saken bør få et etterspill. ØV-lederen håper nå at historien om tørrfurua på Tonekollen kan bli et vendepunkt.

Dette er restene etter den ikoniske tørrfurua på toppen av Tonekollen. Foto: Espen Bratlie.
Dette er restene etter den ikoniske tørrfurua på toppen av Tonekollen. Foto: Espen Bratlie.

Tørrfurua på Tonekollens topp er nemlig ikke et enkeltstående tilfelle: Flere av ØVs styremedlemmer har sett spor etter annen ulovlig hogst og generell forsøpling i Østmarka naturreservat og i verneområdene Hauktjern og Spinneren.

Det regionale landbrukskontoret (RKL) for Lørenskog, Oslo og Rælingen lagde tidligere i år en rapport som viste økt forekomst av både bålbrenning, hogging av trær og generelt dårlig ferdselskultur etter at pandemien rammet. RKL-dokumentet, som Østmarkas Venner omtalte i januar, var trist lesning for både skogeiere og naturvernere: Det ble rapportert om turgåere med store båndsager festet på sekkene sine, om store trær som var felt og var blitt brukt til bålfyring, om leirplasser og gapahuker som var blitt bygd med felte trær, og «blinking» av trestammer for å markere stier.

Statsforvalteren må engasjere seg

Østmarkas Venner har flere ganger etterlyst informasjonsskilt og generelt bedre informasjon om hva som er lov og ikke lov i naturreservatene. Det er også forbud mot å sykle i Østmarka naturreservat, og det er det mange som synder mot. Helga Gunnarsdóttir etterlyser nå et større engasjement fra Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Oslo og Viken.

– Det er veldig positivt at mange mennesker tar Oslomarka i bruk, men dessverre er det noen som ikke er vel bevandret i skikk og bruk i Marka. Det er også tydelig at reglene som gjelder for naturreservater er altfor dårlig kommunisert til de som går på tur. Ansvaret ligger til vernemyndigheten, som er Statsforvalteren i Oslo og Viken, sier Gunnarsdóttir.

Historien om den brente tørrfurua ble kjent etter at Østmarkas Venner i midten av april fikk beskjed om at det så stygt ut på Tonekollen, med spor etter bålplasser, avsagde furugreiner og søppel. Noen dager seinere møtte Gunnarsdóttir en Østmarka-vandrer som kunne fortelle at også den ikoniske furua var sagd ned. Deretter gikk fotografen Espen Bratlie opp til Tonekollen og bekreftet tragedien med flere fotografier, som ble publisert på Facebook.

Deretter plukket Østlandets Blad og senere Enebakk Avis opp saken. Mandag 3. mai gikk en inspektør fra Statens naturoppsyn (SNO) inn til Tonekollen, for å se på skadene med egne øyne og utarbeide en rapport til Statsforvalteren.

Mer informasjon:

Østlandets Blad: Østmarkas mest fotograferte furu er hugget ned og brent på bålet. Publisert 30.04 2021 (krever abonnement)

ØV: Skarpe reaksjoner på egoistisk oppførsel i Østmarka. Publisert 10. januar 2021.

ØV: Østmarka naturreservat og verneforskriftene fra 2002

ØV: Nye, spektakulære naturreservater i Østmarka. Publisert 9. april 2021.

Tips en venn  Skriv ut