Til hovedinnhold

20.04.2023

Årsmøte i Østmarkas Venner

19.00

Skullerudstua

Styret ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte med lysbildeforedrag om Østmarkas kulturminner. Årsmøtet avholdes på Skullerudstua torsdag 20. april kl. 19.00.

Blåveisen - et vakkert vårtegn. Foto: Helga Gunnarsdóttir.

Dagsorden:

 

1. Valg av dirigent
2. Årsberetning for 2022 (se under)
3. Regnskap og revisjonsberetning for 2022 (se under)
4. Innkomne forslag. Styret foreslår en liten vedtektsendring (se under)
5. Fastsettelse av kontingent
6. Godkjenning av styrets forslag til budsjett for 2023 (se under)
7. Valg

Pause med kaffe og marsipankake

 

Etter pausen inviterer vi til foredraget:

 

Opplev Østmarka – kulturminner fra alle tider

 

ved Lars Rogstad

Bildet viser en del av Plankeveien; et av kulturminnene som vil bli omtalt i lysbildeforedraget til Lars Rogstad på årsmøtet. Foto: Espen Bratlie.