www.ostmarkasvenner.no

Blomsterfluene: Viktig og artsrik insektgruppe i Østmarka

1 Mørk messingblomsterflue
Dette er en mørk messingblomsterflue, som er en sjelden og rødlistet art som finnes i Sør-Norge. Foto: Tore Randulff Nielsen.

Østmarka vurderes som en fremtidig nasjonalpark, og da er det positivt å kjenne til mest mulig av det artsrike insektlivet som fins i området. Det er nå registrert 75 arter av de fargerike blomsterfluene i Østmarka, og en av dem er en sjelden art med få funn i Norge.

Blomsterfluene er vanligvis tallrike i skog og mark, der de søker nektar og pollen, og der de pollinerer en mengde blomsterplanter. Som plantebestøvere ses de som den nest viktigste gruppen, etter biene.

Larvene av et stort flertall arter er bladlus-etere. Andre larver er nedbrytere av organiske planterester i våtmark, mens atter andre deltar i nedbrytningen av døde trær m.m. Fluene er selv mat for mange insektetende fugler som meiser, sangere og andre småfugl.

Blomsterfluer er fargerike, svært raske og lett synlige insekter, ofte med sterkt gule og svarte tegninger. De kan lett oppfattes som veps, bier eller humler – en likhet som til en viss grad beskytter dem overfor predatorer. Artene er gode flygere som ofte sees stående stille i luften, for deretter raskt å forsvinne.

Artsmangfold i Østmarka

Blomsterfluene tilhører familien Syrphidae, som er en artsrik familie med over 6000 kjente arter. I løpet av en registrering i 2020 og 2021 er det nå funnet til sammen 75 arter, tilhørende 33 slekter, i Østmarka. En av de påviste artene heter mørk messingblomsterflue – latinsk navn: Callicera aurata – og er en sjelden og rødlistet art med bare noen få funnsteder fra før i Norge. Den fullstendige listen over alle Østmarka-artene kan leses nederst i denne artikkelen.

Vanlig markblomsterflue: En middelstor art som er en av de vanligste blomsterflueartene i Norge. Foto: Tore Randulff Nielsen.
Vanlig markblomsterflue: En middelstor art som er en av de vanligste blomsterflueartene i Norge. Foto: Tore Randulff Nielsen.

Østmarka er et vakkert naturområde med stort artsmangfold. Det er å håpe at gjeldende undersøkelse vil bidra til at området kan få en ny nasjonalpark.

Materialet blir gitt til Insektavdelingen ved Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo. Forfatteren takker Sabima for reisetilskudd til områdene.

 

Mer om artsmangfoldet i Østmarka:
Østmarka har en overraskende rik moseflora

Nederst på siden kan du se flere bilder av noen av artene.

Artsoversikt: Blomsterfluer i Østmarka

Anasimyia lineata snutedamblomsterflue
Callicera aurata mørk messingblomsterflue
Chalcosyrphus nemorum flekket råtevedblomsterflue
Cheilosia albitarsis soleieblomsterflue
Cheilosia gigantea høymolflue
Cheilosia pagana hundekjeksflue
Cheilosia longula spissnutet soppblomsterflue
Cheilosia pubera pudret urteblomsterflue
Cheilosia urbana hårsveveflue
Cheilosia vernalis ryllikurteblomsterflue
Chrysogaster soltitialis svartvinget engblomsterflue
Chrysotoxumfestivumeng vepseblomsterflue
Criorhina asilica brun pelsblomsterflue
Dasysyrphus neovenustus mangler norsk navn
Dasysyrphus pinastri furuskogblomsterflue
Dasysyrphus venustus praktskogblomsterflue
Didea intermedia mørk vinkelblomsterflue
Episyrphus balteatus dobbeltbåndet blomsterflue
Eristalis arbustorum liten droneflue
Eristalis horticola hagedroneflue
Eristalis intricaria svartskjeggdroneflue
Eristalis nemorum engdroneflue
Eristalis obscura sommerdroneflue
Eristalis pertinax gulfotdroneflue
Eristalis picea vårdroneflue
Eristalis rupium blank droneflue
Eristalis tenax stor droneflue
Eumerus funeralis vanlig måneflekkflue
Eupeodes corollae vanlig markblomsterflue
Eupeodes latifasciatus breibåndet markblomsterflue
Eupeodes nitens båndmarkblomsterflue
Ferdinandea cuprea bronseblomsterflue
Helophilus affinis mørk solflue
Helophilus pendulus vanlig solflue
Leucozona glaucia lys lykteblomsterflue
Leucozona laternaria mørk lykteblomsterflue
Melanogaster aerosa gulhåret engblomsterflue
Melanogaster parumplicata sølvhåret engblomsterflue
Melanostoma mellarium søstergressblomsterflue
Melanostoma mellinum kort gressblomsterflue
Melanostoma scalare lang gressblomsterflue
Meliscaeva cinctella gulbåndet krattblomsterflue
Merodon equestris vanlig narcissflue
Myathropa florea dødningehodeblomsterflue
Orthonevra intermedia sumpglansblomsterflue
Orthonevra nobilis praktglansblomsterflue
Parasyrphus annulatus lys buskblomsterflue
Parasyrphus lineolus mørkfotet buskblomsterflue
Parasyrphus macularis måneflekket buskblomsterflue
Parasyrphus vittiger gulfotbuskblomsterflue
Pipiza austriaca lårgalleblomsterflue
Pipiza quadrimaculata firflekket galleblomsterflue
Pipizella viduata nordlig rotblomsterflue
Platycheirus albimanus hvitfotblomsterflue
Platycheirus angustatus smal fotblomsterflue
Platycheirus clypeatus engfotblomsterflue
Platycheirus nielseni urtefotblomsterflue
Platycheirus peltatus stribørstet fotblomsterflue
Platycheirus scutatus skogfotblomsterflue
Sericomyia silentis myrtigeflue
Sericomyia lappona fjelltigerflue
Sphaerophoria philantha lyngkulehaleflue
Sphaerophoria scripta stor kulehaleflue
Sphaerophoria taeniata engkulehaleflue
Sphaerophoria sp. kulehaleflue
Sphegina sibirica sibirmidjeblomsterflue
Syritta pipiens kompostblomsterflue
Syrphus ribesii vanlig hageblomsterflue
Syrphus torvus håret hageblomsterflue
Syrphus vitripennis liten hageblomsterflue
Volucella bombylans humleblomsterflue
Volucella pellucens hvitbåndet humleblomsterflue
Xylota jakutorum barvedblomsterflue
Xylota meigeniana ospevedblomsterflue
Xylota segnis vanlig vedblomsterflue
Hagedroneflue er utbredt i Sør-Norge og videre nordover langs kysten til Rana. Foto: Tore Randulff Nielsen.
Hagedroneflue er utbredt i Sør-Norge og videre nordover langs kysten til Rana. Foto: Tore Randulff Nielsen.
Vanlig vedblomsterflue er en ganske stor art som er vanlig over nesten hele Norge, bortsett fra Finnmark. Foto: Frank Strømmen.
Vanlig vedblomsterflue er en ganske stor art som er vanlig over nesten hele Norge, bortsett fra Finnmark. Foto: Frank Strømmen.
Myrtigerflue er blant de vanligste blomsterfluene om sommeren, men er mest vanlig i Sør-Norge. Foto: Frank Strømmen.
Myrtigerflue er blant de vanligste blomsterfluene om sommeren, men er mest vanlig i Sør-Norge. Foto: Frank Strømmen.
Mørk solflue. Foto: Frank Strømmen.
Mørk solflue. Foto: Frank Strømmen.
Brun pelsblomsterflue. Foto: Frank Strømmen.
Brun pelsblomsterflue. Foto: Frank Strømmen.
Engvepseblomsterflue. Foto: Frank Strømmen.
Engvepseblomsterflue. Foto: Frank Strømmen.
9. september 2021 Tekst: Tore Randulff Nielsen
Tips en venn  Skriv ut