www.ostmarkasvenner.no

Friluftsområdene Hauktjern og Spinneren vernes i sommer

Svartdalen
Bilde lånt fra FM

Østmarkas Venner foreslo i 2011 vern av to friluftsområder i Østmarka etter eventyrskogparagrafen i Markaloven. 

Etter grundig behandling og høring har Fylkesmannen nå oversendt sin tilråding til Miljøverndepartementet for vedtak.

Hele 3,5 km2 i området Sølvdobla, Dølerud, Spinneren, Svartdalen blir vernet. Etter anmodning fra ØV er området også utvidet østover til Torsmosen, Tretjerna og Torsnabben og videre til den idylliske Nordre Svanefoss. 

Hauktjern
Hauktjern Foto:Steinar Saghaug

I forhold til det opprinnelige forslaget fra ØV har fylkesmannen også utvidet Haukjern friluftsområde til  3,7 km2. Det omfatter nå store deler av Lutvann, Søndre Puttjern, Kroktjern, Hauktjern, Sarabråten, Lutdalen, nordre del av Nøklevann til og med Korketrekkeren. I tillegg til disse områdene vernes også to mindre områder i Nordmarka; Skjennungsåsen ved Frønsvollen (0,9 km2) og Godbekken (0,8 km2). Vi regner med at miljøvernministeren vil verne områdene i løpet av sommeren.

Du kan lese fylkesmannens tilråding om vern her.

Du kan lese mer om saken hos fylkesmannen.

Tips en venn  Skriv ut