Intranett
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
kart2

Turkart Østmarka

Turkartet over Østmarka har kommet ut i revidert utgave og er tilgjengelig på markastuene. Kartet er oppdatert med flere nye stedsnavn og ajourført sti- og løypenett. Kartet har målestokk 1:25.000.

ut-logo

Hjelp til turforslag eller turkart?

Om du vil ha ferdige turforslag, eller trenger turkart og informasjon om et bestemt område, kan du prøve nettsiden ut.no.
skiforeningen[1]

Markadatabasen

Skiforeningens Markadatabase er Norges mest omfattende planleggingsverktøy for turer i Oslomarka og omkringliggende områder sommer som vinter.

OlaDilt

Ola Dilt

En fin måte å bli mer kjent i marka er turorientering.