Intranett
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie

Nasjonalpark i Østmarka?

Østmarkas Venner har i lengre tid arbeidet for å lansere indre del av Østmarka som en bynær nasjonalpark. Etter et møte med byråd Ola Elvestuen mandag 14. mai, var tiden moden for å presentere forslaget.

I Østmarkas indre deler finner vi det største gjenværende inngrepsfrie naturområdet innen Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold, samt Hedmark og Oppland sør for Gjøvik-Ringsaker-Elverum. Ingen andre skogsområder i Marka, eller på hele Østlandet, har tilsvarende naturkvaliteter. Dette er siste mulighet for å opprette en nasjonalpark i skogsområdene i sørøst-Norge. Østmarkas verdifulle natur er ikke godt nok sikret gjennom Markaloven. Status som nasjonalpark vil sikre at naturkvalitetene slik de er i dag blir tatt vare på for kommende generasjoner. Dagens friluftsliv vil fortsette. Det vil bli gitt full erstatning til grunneierne.


Pressekontakt: Sigmund Hågvar, leder for skog- og verneutvalget i Østmarkas Venner. Mobil: 91 71 45 10, E-post: Sigmund Hågvar

Utfyllende informasjon:

Tips en venn  Skriv ut