Intranett
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Søndre Kytetjern i Østmarka naturreservat

Østmarka naturreservat

Østmarka naturreservatet er på knapt 18 km² og ligger i Enebakk, Lørenskog og Rælingen kommuner. Området ble fredet som naturreservat første gang 21.12.1990 og utvidet ved kgl. res. 13.12.2002. Formålet med fredningen er å bevare et større, relativt uberørt og variert barskogområde med tilhørende plante- og dyreliv, som er typisk for denne delen av Oslomarka, og som har særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning.
Ramstadslottet

Ramstadslottet naturreservat

Ramstadslottet naturreservatet er på 2,1 km² og er Østmarkas andre. Det omfatter blant annet Østmarkas høyeste punkt, nemlig Barlindåsen på 398 m.o.h., mens Ramstadslottet rett øst er på 394 m.o.h. Ved kgl. res. av 7. desember 2001 vedtok regjeringen i statsråd å opprette Ramstadslottet naturreservat i Rælingen og Lørenskog, som del av verneplan for Oslomarka.