www.ostmarkasvenner.no

Ønsker ikke boliger nær Marka

Østmarkas venner ønsker ikke at det skal bygges boliger og barnehage i Hellerudveien 86, 88 og 90. I en høringsuttalelse ber de om at eksisterende installasjoner og bygninger saneres istedenfor, så området kan reguleres om til friområde.
30. mai 2007 Webmaster
Tips en venn  Skriv ut