Intranett
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad

Sarabråten frem fra glemselen

Dugnadsgjengen på Sarabråten 22.09.12
Steinar Saghaug
Østmarkas Venner vil revitalisere Sarabråten som kulturminne og friluftsattraksjon.

SARABRÅTEN:

I nordenden av Nøklevann ligger Sarabråten. Her finner du bautaen til minne om de unge Milorgkarene som ble skutt i 1945, som minnes med en seremoni hver 7. juni. 

Sarabråten har også en helt spesiell kulturhistorie fra den tiden da konsul Thomas Heftye regjerte der inne, blant annet kjent fra Sarabråtenspillet.

Ny prosjektgruppe

– Fram til 1917 da alle husene unntatt kuskeboligen ble revet av hensyn til byens drikkevannsforsyning, var det et stort hus i sveitserstil, et flott hageanlegg med sirlig opparbeidede stier og brygge med egen hjulbåt på Nøklevann, forteller Johan Ellingsen, leder i Østmarkas Venner.

    De har opprettet en prosjektgruppe for revitalisering av Sarabråten, med folk fra Østensjø Historielag, Nøklevann Ro og padleklubb og DNT Oslo og Omegn.

 – Målet er å utvikle Sarabråten til en portal for innsikt i historie og kultur for denne delen av Østmarka, der deler av historien skal gjenskapes og formidles gjennom ulike tiltak, sier Ellingsen.

    Gruppa ønsker at stedet skal være både et kulturminne og en attraksjon for friluftslivs- og historieinteresserte.

Dugnad

Sammen med Bymiljøetaten, som i høst har begynt å hogge og rydde området for busk og kratt, var det 22. september dugnad ved Sarabråten. Hensikten var å tenne folks interesse for området med ønske om å få en diskusjon om hva området kan brukes til.

    – Sarabråten ligger i dag inne i et foreslått vernområde som er til behandling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og det vil med tid og stunder utarbeides en verneplan for området som skal bevare områdets naturkvaliteter og friluftsverdier, sier Ellingsen.

    Dugnadsgjengen bestod av ti personer utstyrt med sag, øks, stålbørste og skrape. De ryddet blant annet i skråningen nedenfor grunnmuren til hovedhuset.

    – Ut av krattet dukket det opp de fineste stiene, forstøtningsmurer, en ringmur med plass til en sittebenk og små trapper, alt oppbygd med naturstein fra området, sier Ellingsen.

Positivt samarbeid

Bymiljøetaten stilte med diverse redskap og informerte om sitt pågående arbeid. 

    Forfatteren Even Saugstad fra Sandbakken sørget for en fin avslutning med kaffebål og grillede pølser før han kåserte og viste bilder fra Sarabråtens historie.

    – Gruppa fortsetter arbeidet til våren, og interesserte kan kontakte meg, sier Johan Ellingsen i Østmarkas Venner.

 

Tips en venn  Skriv ut