Til hovedinnhold

Naturen i Østmarka

ØVs styreleder Helga Gunnarsdóttir og statsråd Anders Bjelland Eriksen var lykkelige hovedpersoner ved Rustadsaga i dag. Foto: Bjarne Røsjø.

Østmarka har endelig fått en unik nasjonalpark

Det er mye som er unikt med Østmarka nasjonalpark, som regjeringen fredag 10. november vedtok...
Les mer
Sommerfugl og humle på samme tistel

Ny handlingsplan for biologisk mangfold:
– Fantastisk gode nyheter for naturen i Oslo

Oslo kommunes nye handlingsplan for biologisk mangfold inneholder en rekke grep for å redde artsmangfoldet...
Les mer
Fra Dammyrveiens trasé planlagte trasé sør for Kavlebrumyra. Her skal det sprenges en ca. 6 meter bred trasé i åssiden, noe som vil resultere i store fjellskjæringer og steinfyllinger over en distanse på vel 600 meter. Foto: Lars Lindland.

Fem partier i Lørenskog sier allerede nei til Losby Bruks «monstervei» i Østmarka

Losby Bruk vil bygge en svær skogsbilvei i Østmarka, i et nær uberørt område mellom...
Les mer
«En innsjø er landskapets mest skjønne og uttrykksfulle trekk», ifølge Thoreau. Her er vi ved Endtjernet om sommeren.

Østmarkas rikdom: Å svømme i stillhet

Har du et lite tjern i Østmarka, sånn nesten for deg selv, et lite privat...
Les mer
Edelkrepsen er en fascinerende krabat som lever i elver, innsjøer og tjern. Kjetil Sandem, Norconsult.

Kartlegging viser at krepsen er truet i Østmarka

En fersk kartlegging i Lørenskog og Rælingen viser at bestanden av edelkreps har gått sterkt...
Les mer
Nå skinner Olav V-signaturen igjen, etter en omsorgsfull oppfriskning.

Kongelig oppussing ved Hauktjern

Kong Olav var på tur i Østmarka 30. september 1975, og ved Hauktjern skrev han...
Les mer

– Naturopplevelser bør respekteres på linje med arter og naturtyper

Naturvernorganisasjoner klarer av og til å stanse eller begrense naturinngrep, hvis de for eksempel kan...
Les mer