Til hovedinnhold

Reservat

Styggvassdalen vernet som naturreservat

Styggvassdalen i Losby Bruks skoger ble vedtatt vernet som naturreservat i desember 2022. Området ligger...
Les mer

Tretjernhøla naturreservat

Tretjernhøla ligger i Lørenskog kommune, på ca. 250-310 moh., mellom Drettvannet og Skålsjøen i Østmarka....
Les mer

Ramstadslottet naturreservat

Ramstadslottet naturreservat er på 2,1 km². Det omfatter blant annet Østmarkas høyeste punkt, nemlig Barlindåsen...
Les mer

Østmarka naturreservat

Østmarka naturreservat er på knapt 18 km² og ligger i Enebakk, Lørenskog og Rælingen kommuner....
Les mer

Ni skogområder i Oslomarka ble vernet

Kongen i statsråd vedtok 20. mars 2015 å verne ni naturreservater i Oslomarka. Klima- og...
Les mer

Østmarkas Venner støtter kampen for verneområdene

Østmarkas Venner støtter fem andre naturvernorganisasjoner som nå har tatt opp kampen mot et forsøk...
Les mer