Til hovedinnhold

30.08.21

– Nasjonalpark i Østmarka er en viktig sak for Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide klatret opp i branntårnet på Kjerringhøgda 29. august, og etterpå var han helt klar: – Vi har for lengst bestemt oss, både nasjonalt og i de tilstøtende kommunene, for at vi støtter etableringen av en nasjonalpark i Østmarka, sa han.

Nasjonalparken i Østmarka er en viktig sak for oss i Arbeiderpartiet, fastslo Espen Barth Eide under besøket i branntårnet på Kjerringhøgda.

Det første tårnet på toppen av Kjerringhøgda ble reist på slutten av 1800-tallet, fordi den daværende skogeieren var opptatt av å oppdage en eventuell skogbrann så tidlig som mulig. I dag er branntårnet isteden blitt et populært turmål, for alt fra kortreiste barnefamilier som rusler den vesle turen fra Bysetermåsan – til rikspolitikere som vil sette seg nærmere inn i Østmarkas Venners argumentasjon for å opprette en nasjonalpark i dette området.

Espen Barth Eide er klima- og miljøpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet (Ap) og nestleder i Stortingets energi- og miljøkomite. Han kommer ventelig til å få en sentral plass i en kommende regjering hvis den rødgrønne siden vinner valget 13. september, og alt dette er bakgrunnen for at Østmarkas Venner (ØV) inviterte ham på tur for å se nærmere på det området som kan bli nasjonalpark

ØVs styreleder Helga Gunnarsdóttir var guide for Espen Barth Eide, som fikk se ekte Østmarka-villmark på nært hold.

Fantastiske naturkvaliteter

ØVs styreleder Helga Gunnarsdóttir møtte Barth Eide ved parkeringsplassen på Bysetermåsan og gikk sammen med ham på den bratte stien forbi Bysetra opp til Kjerringhøgda. Den fantastiske utsikten fra toppen av branntårnet gjorde stort inntrykk på Barth Eide, som etterpå understreket at nasjonalparken i Østmarka er en viktig sak for Arbeiderpartiet.

– Det er ikke tvil om vårt standpunkt i denne saken! Det vi jobber med nå, er derfor at vi må lære mer om hvilke områder vi snakker om å verne og hva et vern vil bety i praksis. Derfor var det veldig fint for meg å være med opp hit og bli vist Østmarka – både på kartet og inne i skogen og oppe fra tårnet – slik at jeg kunne få en idé om de fantastiske naturkvalitetene som ligger her, sa han.

Trenger mer enn markaloven

Espen Barth Eide ser på Østmarka-området som viktig både fordi det rommer et rikt biologisk mangfold, fordi det ligger nært store befolkningsområder, og fordi det er viktig å ta ordentlig vare på natur slik at den kan brukes av mange.

– Da trenger vi mer enn markaloven. Markaloven er bra for mange ting, men vi trenger også et større vern som vi kan få i en nasjonalpark, og vi trenger naturreservater. Jeg synes det arbeidet Østmarkas Venner gjør er veldig viktig, og vi skal ta det med oss videre i Aps arbeid. Nå håper jeg i første omgang at vi vinner valget, og så skal vi se på hvordan vi kan få tydelige formuleringer om nasjonalparken inn i den regjeringserklæringen vi skal utforme, sa Barth Eide til ØV.

– Ap har tradisjoner å forsvare

Enkelte nasjonalpark-tilhengere har vært engstelige for hva som kan skje hvis Ap danner regjering med Senterpartiet, hvor naturvernet ikke har like stor prioritet som i for eksempel Ap. Men de som har fryktet at nasjonalparken i Østmarka kunne bli borte i en «hestehandel» under regjeringsforhandlingene, har åpenbart lite å frykte. Da ØVs intervjuer spurte Barth Eide om dette, svarte han ordrett:

Nasjonalpark i Østmarka, nå! Det skrev Espen Barth Eide på Facebook etter at han hadde vært på Kjerringhøgda søndag 29. august.

– Jeg er klar over at det har vært litt forskjellige syn her, men det er jo også slik at Arbeiderpartiet og SV er på samme linje i denne saken. Jeg vil legge vekt på at dette er en viktig sak for Arbeiderpartiet, og det skal vi ta med oss inn i forhandlingene mellom oss og de partiene som forhåpentligvis skal danne regjering etter valget. Vi har jo i Ap en lang tradisjon både for å opprette nasjonalparker og for å ta vare på natur som er tilgjengelig for folk, sa Barth Eide – og tilføyde:

– Arbeiderpartiet er blant annet en sterk forsvarer av allemannsretten, som er blitt utfordret i det siste. Og dette med naturvern er ikke noe vi har funnet på i det siste, men noe vi har holdt på med i mange år! Jeg minner om at vi hadde verdens første miljøvernminister i Olav Gjærevoll, og senere hadde vi Gro Harlem Brundtland. Hun var ikke bare opptatt av verdens klima og miljø, men også av å ta vare på natur i Norge, sa Barth Eide.

Rikspolitisk møteplass

Branntårnet på Kjerringhøgda har fått besøk av flere rikspolitikere de siste årene. Daværende klima- og miljøminister Ola Elvestuen var den første, da han gikk turen opp til Kjerringhøgda og videre til Vangen i juli 2018.

– Det er ikke ofte du ser et så stort og langt på vei uberørt landskap. Og dette landskapet ligger attpåtil nær hovedstaden vår og de tett befolkede områdene omkring, sa en imponert Elvestuen etter å ha sett hele Østmarka fra toppen av branntårnet. Et mer detaljert referat fra turen ligger på denne nettsiden. Elvestuen har jobbet mye med planene om en nasjonalpark i Østmarka helt siden ØV presenterte ideen og argumentasjonen for ham i mai 2012, mens han var miljøbyråd i Oslo.

Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn, Elvestuens partifelle, besøkte Kjerringhøgda og Østmarka 11. juli i år. Det kan du lese mer om i denne artikkelen på Østmarkas Venners nettsider.

Helga Gunnarsdóttir og andre representanter fra ØV har tatt godt imot alle politikerne og hver gang presentert en grundig argumentasjon for nasjonalparken. Store deler av Østmarka har både fantastiske naturverdier, verdifulle kulturminner og er viktig for naturopplevelsen til turfolket, mener ØV, som leverte en grundig høringsuttalelse om saken i midten av desember 2020. Det kan du lese mer om på denne nettsiden.

Dette mener de politiske partiene

En politiker-debatt under Oslo og Omland Friluftsråds digitale årsmøte 7. juni ga nyttige avklaringer om synspunktene på en nasjonalpark i Østmarka. I tillegg til Arbeiderpartiet, er det allment kjent at både Venstre, Miljøpartiet de Grønne, Rødt og SV er varme tilhengere av tanken om en nasjonalpark i Østmarka.

Høyre og KrF sitter i regjeringen som har fremmet saken, mens Senterparti-politikere har uttrykt motstand eller skepsis både i kommunene og nasjonalt. FrPs lokalpolitikere har vært motstandere i kommunene, men det er usikkert hva partiet mener nasjonalt. Du kan lese mer om hva de politiske partiene mener i denne artikkelen.