Til hovedinnhold

Hva jobber vi med?

Østmarkas Venner har som formål å bevare Østmarka som natur- og friluftsområde for dagens og kommende generasjoner.

Foreningen er partipolitisk uavhengig og åpen for alle natur- og friluftsinteresserte personer og organisasjoner, herunder foreninger, borettslag og bedrifter, som slutter seg til foreningens formålsparagraf.

Østmarkas Venner skal:

 • Arbeide for å bevare Markagrensa.
 • Spre kunnskap om Østmarkas naturgrunnlag og historie.
 • Arbeide for å sikre adkomsten til Østmarka gjennom turveier fra bebyggelsen og inn skogen.
 • Gi ut informasjon om Østmarka, gi ut medlemsblad og være aktive i media.
 • Bidra til å ta vare på Markas innhold gjennom å arbeide for å:
  • Hindre tekniske inngrep som forringer Østmarka som naturområde.
  • Opprette verneområder.
  • Sikre det biologiske mangfold.
  • Bevare vann og vassdrag mest mulig urørt.
  • Sikre det enkle friluftsliv.
  • Oppnå et skogbruk som sikrer naturverdier og grunnlaget for friluftsliv.
  • Unngå motorisert og støyende aktivitet i Marka.
  • Redde steder, bygninger og gjenstander i Østmarka av kulturhistorisk interesse.

Foreningen samarbeider med andre naturvern- og friluftslivsorganisasjoner og offentlig forvaltning.