Til hovedinnhold

Hva jobber vi med?

Østmarkas Venner har som formål å bevare Østmarka som natur- og friluftslivsområde, og sikre kulturminner for dagens og kommende generasjoner.

Foreningen er partipolitisk uavhengig og åpen for alle natur- og friluftslivsinteresserte personer og organisasjoner, herunder foreninger, borettslag og bedrifter, som slutter seg til foreningens formålsparagraf.

Østmarkas Venner skal:

 • Være den viktigste kilden til informasjon om Østmarkas naturverdier og historie, og premissleverandør for bedre forvaltning og vern av Østmarka
 • Arbeide for å bevare Markagrensa og sikre adkomsten til Østmarka
 • Bidra til å ta vare på Markas innhold gjennom å arbeide for å:
  • Hindre tekniske inngrep som forringer Østmarka som naturområde
  • Opprette verneområder
  • Sikre det biologiske mangfoldet
  • Bevare vann og vassdrag mest mulig urørt
  • Sikre det enkle og naturvennlige friluftslivet
  • Fremme et skånsomt skogbruk som tar vare på naturverdier og tar hensyn til friluftslivet
  • Unngå motorisert og støyende aktivitet i Marka
  • Ta vare på steder, bygninger og gjenstander i Østmarka av kulturhistorisk interesse

Foreningen samarbeider med andre naturvern- og friluftslivsorganisasjoner og offentlig forvaltning.