Til hovedinnhold

Medlemskap

I mer enn femti år har Østmarkas Venner arbeidet med å bevare Østmarka som natur- og friluftsområde for dagens og kommende generasjoner.

Østmarkas Venner har vel 4 200 medlemmer og vår drift finansieres i hovedsak av medlemskontingenten på kroner 200 per år for personlig medlemskap og kroner 500 for bedrifter og organisasjoner. Er du ikke medlem så bli medlem og støtt vårt arbeide.  Du kan også støtte vårt arbeide med å gi et gavemedlemskap, gi grasrotandel til oss eller gi en gave.

Ved hjelp av kontingenten klarer vi å utgi et flott medlemsblad som kommer i din postkasse fire ganger i året. Vi arrangerer en rekke turer og møter for medlemmene. Vi drifter en fin nettside og tilhørende Facebook. Vi arrangerer minnestunden på Sarabråten og slåttetreff på Bøvelstad hvert år. Og sist, men ikke minst, avgir vi en rekke høringsuttalelser til myndighetene på vegne av dere.

Dersom dere er medlem så setter vi pris på at dere betaler medlemskontingent ved forfall og meld adresseendring dersom du flytter. Vi bruker mye tid og penger på purring av faktura og å håndtere post som kommer i retur.

Under finner du nyttige sider relatert til medlemskap samt mulighet for å abonnere på vårt nyhetsbrev og bestille vår jubileumsbok «Hyllest til Østmarka».