Til hovedinnhold

Styret

Foreningens styre består av leder, valgt for ett år, seks styremedlemmer valgt for to år, og tre varamedlemmer valgt for ett år. Disse velges så vidt mulig jevnt fordelt blant de ulike kommunene rundt Østmarka og med en rimelig fordeling mellom kvinner og menn.

Styremedlemmene velges slik at det hvert år er tre medlemmer på valg. Styret velger selv sin nestleder.

Leder:

 • Helga Gunnarsdóttir, Stallerudveien 29, 0693 Oslo
  tlf. 959 92 349, e-post: helga

Nestleder:

 • Johan G. Ellingsen, Tangerudvegen 1 C , 2008 Fjerdingby
  tlf. 909 21 568, e-post: johan

Styremedlemmer:

 • Øyvind Pettersen, Bakkerudvn. 4 D, 1163 Oslo
  tlf. 454 57 346, e-post: oyvind
 • Sigmund Hågvar, Solveien 121 B, 1170 Oslo
  tlf. 917 14 510, e-post: sigmund
 • Ingunn Lian Nylund, Munkerudtunet 16, 1164 Oslo
  tlf. 949 82 006, e-post: ingunn
 • Bente Lise Dagenborg, Ole Messelts vei 44 D, 0676 Oslo
  tlf. 419 22 941, e-post: bentelise
 • Kristin Lund, Sarabråtveien 10, 0687 Oslo
  tlf. 957 09 166, e-post: kristin

Varamedlemmer:

 • Linda Steen-Brungot, Landskaugveien 291, 1914 Ytre Enebakk
  tlf. 906 49 731, e-post: linda
 • Lars Rogstad, Ivar Welles vei 14, 0672 Oslo
  tlf. 450 04 970, e-post: lars
 • Rolf Kristian Medbøe, Meiseveien 2 A, 1404 Siggerud
  tlf. 454 06 262, e-post: rolf

Valgkomité:

 • Anders Baumberger, Nordre Follo (leder)
  tlf. 988 70 027
 • Kjell Erik Sandberg, Lørenskog
  tlf. 996 39 686
 • Ingvild Melvær Hanssen, Oslo, Bydel Østensjø
  tlf. 990 04 232