Til hovedinnhold

Drift av foreningen

Foreningen driftes i hovedsak ved frivillig arbeid fra styret. Foreningen har to deltidsansatte.

  • Ingunn Lian Nylund, Administrativ leder
    tlf. 949 82 006, e-post: ingunn
  • Mads Kristian Lian Nylund, Medlemssekretær
    e-post: medlem