Til hovedinnhold

Drift av foreningen

Foreningen driftes i hovedsak ved frivillig arbeid fra styret. Foreningen har tre deltidsansatte.

  • Bjarne Røsjø, Informasjonsleder og redaktør
    tlf. 908 45 997, e-post: bjarne
  • Ingunn Lian Nylund, Administrativ leder
    tlf. 949 82 006, e-post: ingunn
  • Mads Kristian Lian Nylund, Medlemssekretær
    e-post: medlem