Intranett
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Sverre M. Fjelstad
Tonekollen HBM

– Furua på Tonekollen må bli et vendepunkt

Den ikoniske tørrfurua på toppen av Tonekollen ble hogd ned og brent på bålet i februar, da fire turkamerater skulle overnatte i vinterkulda. Kameratene angrer nå dypt og forteller at saken har vært en lærepenge.  Østmarkas Venner mener at bedre informasjon kan bidra til å unngå liknende tilfeller i fremtiden.

7. mai 2021
Trolldalsåsen BT

– Trolsk, naturskjønt, rikt på kontraster

Trolldalsåsen og Trolldalen er et naturskjønt område med store kontraster i landskapet. Området har store naturverdier og opplevelseskvaliteter for friluftslivet, og bør bli del av en nasjonalpark eller vernes etter markalovens bestemmelse om vern av friluftslivsområder.

22. april 2021
Dam Huldreheim-Bjørnar Thøgersen_2-1000x667

– Innsjøer i Østmarka er reddet for friluftslivet

Nedre Romerike Vannverk AS planla å rive demningene i enden av Ramstadsjøen, Østbyputten og Åmotdammen, men Østmarkas Venner og mange andre mente at dette ville ødelegge innsjøene. Nå er innsjøene reddet: Kommunene Lørenskog og Rælingen skal overta demningene og bevare vannspeilene.

15. april 2021
Blåveis HG

Delta digitalt på Østmarkas Venners årsmøte 20. april kl. 19.00

Styret i Østmarkas Venner inviterer alle medlemmer velkommen til årsmøte. På grunn av smittesituasjonen må vi arrangere årsmøtet digitalt. Vi håper at du allikevel ønsker å delta og gleder oss samtidig til å se våre trofaste medlemmer igjen høsten 2021.

12. april 2021
Eldre nyheter finner du under nyhetsarkiv