Intranett
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Losby-saken_4

Plan for stor skogsbilvei i Østmarka sendes på høring i fellesferien

Losby Bruk har planlagt en skogsbilvei som vil bli det største inngrepet i Østmarka på mange år, for å få bedre tilgang til over 4000 dekar hogstmoden skog. Østmarkas Venner protesterer mot at et så alvorlig inngrep sendes på noe som best kan karakteriseres som en skinnhøring i fellesferien.

4. juli 2022
Sandbakken NP 1

Regjeringen vil ha stor og kortreist nasjonalpark i Østmarka

Planene for en nasjonalpark i Østmarka tok 22. juni et langt og viktig skritt framover. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide gjorde det klart at regjeringen anbefaler en stor nasjonalpark på til sammen 54 km2 i Østmarka. I tillegg skal tilgrensende områder på til sammen ca. 18 km2 vernes som friluftslivsområder etter markaloven.

22. juni 2022
SteiSag 1

– Det viktigste er ikke bare å minnes, men å lære

Berit Reiss-Andersen hadde mange viktige budskap da hun holdt tale ved Milorg-bautaen på Sarabråten 7. juni, til minne om ni unge menn som mistet livet i kampen mot nazistene under annen verdenskrig. – Det aller viktigste er imidlertid ikke bare å minnes, men at vi også lærer av det som skjedde, sa hun.

10. juni 2022
Hogst Haukåsen Lauvtjern

– Naturverdiene i skogen kartlegges av næringsinteressene

– Myndighetene har overlatt ansvaret for å kartlegge naturverdiene i skogen til næringen, som har stor interesse i å hogge den. Det skriver Vårt Land-journalisten Turid Sylte i en kritisk og veldokumentert kronikk.

9. juni 2022
Eldre nyheter finner du under nyhetsarkiv