Intranett
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Thomas Heftye (i midten med vandrestav) sammen med blant annet Aasmund Olavsson Vinje (til høyre med vandrestav). Bildet er fra 1865. (Foto: Heftyefamiliens album)

200 års-jubileum for Thomas Heftye

Thomas Heftye, mannen som etablerte seg på Sarabråten, ville i oktober 2022 fylt 200 år. Dette er en mann som har satt spor etter seg, ikke bare i Østmarka.

2. oktober 2022
Plankeveien bilde 1

Plankeveien ved Elvåga – ikke der vi trodde?

Plankeveien er den tidligere vinterveien som i hovedsak fulgte vann og myrer gjennom Østmarka, og som var den tids hovedvei til Christiania fra sagene i Rausjøgrenda og Enebakk. På et kart fra 1802 er traseen markert ved sundet mellom Sør- og Nord-Elvåga, dvs. ved Skyttenbrua (El Paso). Men er denne traséen egentlig så sannsynlig?

28. september 2022
Flyktningeruta 1

Til skogs for å minnes Fridtjof Nansen og norske flyktninger

For 80 år siden gikk en strøm av flyktninger gjennom Østmarka på vei mot Sverige, og for 100 år siden fikk Fridtjof Nansen Nobels fredspris.  Søndag 18. september gikk nærmere 80 turdeltakere langs Flyktningeruta fra Vangen til Skullerud, for å minnes både fredsprisvinneren og de som måtte flykte.

20. september 2022
Haukåsen 1

Oslo har kjøpt skog ved Ulvenseter og Godlia

Oslo kommune har kjøpt et skogområde på ca. 50 mål ved Ulvenseter og et område på ca. fem mål på en åsrygg mellom Godlia og Sølvdobla. Skogområdet ved Ulvenseter er det samme som ble hogd av en privat skogeier i 2021, etter at han hadde nektet å vurdere frivillig vern.

16. september 2022
Eldre nyheter finner du under nyhetsarkiv