Intranett
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Ljanselv-vassdraget begynner her inne ved Lutvann, ganske langt nord i Østmarka, og munner til sist ut i Bunnefjorden ved Fiskevollbukta. Foto: Bjarne Røsjø.

Alt du vil vite om vassdragene i Østmarka

Visste du for eksempel at både Rundvann, Skjelbreia og Steinsjøen i Østmarka tilhører det samme vassdraget, som renner ut i Oslofjorden ved Moss? Lars-Evan Pettersson har undersøkt alle innsjøene mellom Oslofjorden og Øyeren, og kartlagt hvordan de renner.

23. februar 2021
Eriksvann_Anders_Rinvold-nett

– Østmarka-området oppfyller kriteriene for en nasjonalpark

Norsk institutt for naturforskning har undersøkt det området i Østmarka som er aktuelt for en nasjonalpark og har levert en klar konklusjon: Området oppfyller kriteriene for en nasjonalpark oppgitt i naturmangfoldloven, som et større naturområde med representative og til dels særegne økosystemer.

5. februar 2021
Hogst bilde 1 nett

– Den gamle skogen og et vell av arter ligger tynt an i Norge

Den gamle skogen ligger tynt an i Norge, og dermed også et vell av arter. Det er et av budskapene i en meget grundig artikkel i Vårt Land, etter at avisas reportasjeteam ble med Østmarka-vennene Bjørnar Thøgersen og Helga Gunnarsdóttir på skogtur i Rælingen.

25. januar 2021
1 Leirplass nedhogde trær

Skarpe reaksjoner på egoistisk oppførsel i Østmarka

Det ble stor pågang av turfolk i Østmarka etter at korona-pandemien rammet Norge, og det har mange positive sider. Men dessverre har noen av de nye markabrukerne tatt seg til rette på til dels grove måter, og nå skal politikerne i Lørenskog se på hva som kan gjøres.

10. januar 2021
Eldre nyheter finner du under nyhetsarkiv