Intranett
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Sverre M. Fjelstad
Naturreservat 1 Tretjernhøla BLD

Nye, spektakulære naturreservater i Østmarka

Østmarka fikk sitt tredje naturreservat i november 2020 og ligger an til å få enda et reservat i løpet av 2021. – De to nye reservatene er preget av mye gammel skog og er til dels spektakulære, forteller Losby Bruks skogbestyrer Erling Bergsaker.

9. april 2021
Langvannsbrenninga

– Eventyrlig furuskog, flotte utsikter og fredelige søkk

Området fra Langvannsbrenninga til Sør-Elvåga er vakkert og fritt for inngrep, og har store opplevelseskvaliteter for friluftslivet. Området bør innlemmes i den vestre delen av Østmarka nasjonalpark, mener Østmarkas Venner.

6. april 2021
Gammelskog sør for Eriksvann, med svartspettens «stabburstre». Foto: Sigmund Hågvar.

– Et variert landskap med 15 verdifulle naturtyper

Et flott skogsområde omkring Eriksvann har et variert landskap, verdifulle naturtyper, furudominert naturskog, et mangfold av arter og stor opplevelsesverdi for friluftslivet. Området må derfor inkluderes i en fremtidig nasjonalpark, mener Østmarkas Venner.

30. mars 2021
Den planlagte trafostasjonen sett fra sør: Høytliggende, dominerende og ødeleggende, mener ØV. Illustrasjon: Statnett/Elvia.

Trollstor transformatorstasjon truer turområdet Grønmo

I fjor ble Østmarka truet av planer om en motorvei i Markas østre randsone og en tverrgående tunell fra Nordre Follo til Lillestrøm. Nå har en gammel trussel kommet tilbake og blitt mer aktuell: En enorm transformatorstasjon og nye høyspentledninger ved Grønmo.

26. mars 2021
Eldre nyheter finner du under nyhetsarkiv