Intranett
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Espen Bratlie
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foto: Sverre M. Fjelstad
Rotevatn 2

– Utsikten fra branntårnet var jo spektakulær!

Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn er på rundreise i flere av Norges nasjonalparker i sommer, og 11. juli var turen kommet til Østmarka. – Utsikten fra branntårnet på Kjerringhøgda var spektakulær og ga meg et godt inntrykk av verdiene vi snakker om å verne, sa Rotevatn etter turen.

13. juli 2021
Hogst Ulvenseter bilde 1

Frivillig vern som nasjonalpark hadde lønt seg, men skogeieren vil hogge ved Ulv...

En privat skogeier planlegger å hogge 95 år gammel skog i det populære turområdet mellom Haukåsen og Lauvtjern i Østmarka, til tross for at et frivillig vern ville gitt mer penger i kassa. Skogen er omkranset av verneverdig skog som kan inngå i en nasjonalpark, og hogsten grenser til Hauktjern-området som er vernet av hensyn til friluftslivet.

1. juli 2021
Svarttjern blåsti 36

Sterke reaksjoner på ny hogst i Rælingen

Østmarkas Venner er svært kritiske til hogsten av en 100 år gammel, opplevelsesrik naturskog i et mye brukt turområde i Rælingen. Rælingen friluftsråd har støttet kritikken, men hogsten startet likevel – til tross for en klage til Statsforvalteren. Klagen er fortsatt ikke behandlet.

20. juni 2021
Espen Barth Eide - ingress

Dette mener partiene om nasjonalparken i Østmarka

En politiker-debatt under Oslo og Omland Friluftsråds digitale årsmøte 7. juni ga nyttige avklaringer om synspunktene på en nasjonalpark i Østmarka. Arbeiderpartiets Espen Barth Eide var krystallklar: – Vi er kjempeglade i nasjonalparken i Østmarka! sa han allerede i starten av debatten.

16. juni 2021
Eldre nyheter finner du under nyhetsarkiv