Til hovedinnhold

Båndtvang i Oslomarka

Av hensyn til husdyr og vilt er det fra 1. april til og med 20. august båndtvang i hele landet.

Foto: Ingunn Lian Nylund.

I yngle- og hekketiden kan selv små forstyrrelser være ødeleggende for dyrelivet. I denne perioden skal hunder derfor holdes i bånd, slik at forstyrrelser og skader på husdyr og vilt, inkludert reir og bo, unngås.  Bestemmelsene om båndtvang er hjemlet i Lov om hundehold (hundeloven) § 6, og er gjeldende i hele landet.

Noen steder er det båndtvang hele året, spesifisert i ulike verneforskrifter.

Les mer om båndtvang i Oslo.

Les mer om båndtvang i Nordre Follo.

Les mer om båndtvang i Lørenskog.

Les mer om båndtvang i Rælingen.

Les mer om båndtvang hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.