Til hovedinnhold

Tenning av bål

Fra 15. april til 15. september er det bålforbud. I denne perioden er hovedregelen at du ikke har lov til å tenne bål eller grill i skog og utmark.

Foto: Espen Bratlie.

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark. Utmark er all udyrket mark, skog, fjell og strandområder.

Utenfor tidsrommet til det generelle bålforbudet er det tillatt å gjøre opp ild/tenne bål der det åpenbart ikke kan begynne å brenne. Med dette menes for eksempel at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Det er viktig å huske på at gnister kan fly langt, og at selv om det er vått og fuktig der man tenner bål, kan det være svært tørt i nærheten. Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål.

Hensikten er å unngå skogbrann. Bålforbudet er et generelt forbud mot all bruk av åpen ild, som for eksempel bål, bålpanne, grill og engangsgrill.

Bruk godkjente bål- og grillplasser

Mange kommuner tilrettelegger for bålbrenning ved å etablere godkjente bål- og grillplasser. Det er normalt tillatt å bruke disse hele året, og vi anbefaler å bruke disse der det finnes. Du finner informasjon om hvor disse er på din kommunes nettsider.

Kommunene kan gjennom lokal forskrift fravike bålforbudet, dersom lokale forhold tilsier det. Ved spesielt stor brannfare kan kommunene innføre totalforbud mot å gjøre opp ild i naturen. Det betyr at også godkjente bål- og grillplasser kan stenges. Slikt forbud kan også gis utenfor tidsrommet 15. april – 15. september.

Primus og kokeapparat

Du kan bruke primus og kokeapparat i perioden med bålforbud, men er selv ansvarlig for å være aktsom og vurdere når det er trygt.

Du er selv ansvarlig

Ved bålbrenning, grilling med engangsgrill og lignende er det du selv som må vurdere faren ved å tenne ild. Det er alltid den som antenner ilden, som er ansvarlig for at det er trygt mens det brenner og at det er skikkelig slokket før man forlater stedet.

Kravet om aktsomhet gjelder hele året, også utenom bålforbudet.

Er du usikker på om du kan tenne opp ild, la heller være eller kontakt brannvesenet.

Råd for bål i skog og utmark

  • Respekter det nasjonale bålforbudet 15. april til 15. september. Ikke tenn bål i skog og utmark i denne perioden. Utmark er all udyrket mark, skog, fjell og strandområder, inkludert øyer.
  • Følg med på skogbrannvarselet og følg rådene fra ditt lokale brannvesen. I perioder uten nedbør øker skogbrannfaren raskt
  • Særlig tidlig på våren før gresset blir grønt, kan brannfaren være ekstrem. Følg med på skogbrannfareindeksen til Meteorologisk Institutt. Merk at det kan være store lokale variasjoner.
  • Bruk godkjente bålplasser hvis du skal tenne bål. Du finner info om hvor de er på din kommunes nettsider.
  • Tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til nærliggende brennbart materiale.
  • Vær obs på vindretning og vindstyrke.
  • Unngå å brenne materiale som gir gnister. Det er materiale som papir, bartre, lyng og lignende.
  • Forlat aldri bålet før du er sikker på at det skikkelig slokket. Å gå fra et brennende bål kan regnes som uaktsomhet og være straffbart.
  • Du kan grille i egen hage, men det skal ikke være til sjenanse for naboene.
  • Unngå bruk av engangsgriller. Hvert år er de årsak til flere gressbranner, og de forsøpler.

Kommunale bestemmelser

Bestemmelsene for tenning av bål kan variere fra kommune til kommune. Her kan du sjekke hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål.


Oslo kommune
På øyene i Oslofjorden er det bålforbud hele året. Grilling er kun lov på øyene med tilrettelagte grillplasser. Dette er merket med skilt på øyene.

Regler om bål og grill

Godkjente bål- og grillplasser


Enebakk kommune
På nettsidene til Enebakk kommune gjelder bestemmelsene under.

Informasjonsside om bål og grill


Nordre Follo kommune
På nettsidene til Nordre Follo kommune gjelder bestemmelsene under.

Informasjonsside om bål og grill


Rælingen kommune
På nettsidene til Rælingen kommune gjelder bestemmelsene under.

Informasjon om bålbrenning


Lørenskog kommune

Informasjon om bålbrenning

Mer informasjon

Vi har hentet vår informasjon fra nettsidene under.

På disse nettsidene finner du mer utfyllende informasjon:

Her er Direktoratet for sivil beredskaps informasjonsside om bålforbud.

Her er Brannvernforeningens informasjonsside om bålforbud.

Brannvernforeningen har utformet egne regler for brannvern til bruk i skog og mark, lett inspirert av fjellvettreglene. Her kan du lese skogbrannvett-reglene.

Sjekk faren for skogbrann på yr.no eller på skogbrannfareindeksen til Meteorologisk Institutt.