Til hovedinnhold

Tenning av bål

Fra 15. april til 15. september er det bålforbud. I denne perioden er hovedregelen at du ikke har lov til å tenne bål eller grill i skog og utmark.

Foto: Espen Bratlie.

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark. Utmark er all udyrket mark, skog, fjell og strandområder.

Her er Direktoratet for sivil beredskaps informasjonsside om temaet: Bålforbud fra 15. april.

Hensikten er å unngå skogbrann. Bålforbudet er et generelt forbud mot all bruk av åpen ild, som for eksempel

  • bål
  • bålpanne
  • grill
  • engangsgrill

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken, eller at det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon og på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen. Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål.

Kommunale bestemmelser

På øyene i Oslofjorden er det bålforbud hele året. Grilling er kun lov på øyene med tilrettelagte grillplasser. Dette er merket med skilt på øyene.

Du har lov til å tenne bål og grille på godkjente bål- og grillplasser i kommunen.

  • Hvis du velger å tenne bål eller grill, er det alltid du selv som står ansvarlig for å vurdere om det er trygt. Det betyr
  • At du kan bli straffet med bøter eller fengsel hvis bålet kommer ut av kontroll.
  • Husk at gnister også kan starte brann.

Oslo kommunes regler om bål og grill

Enebakk kommunes informasjonsside om bål og grill

Follo brannvesens informasjonsside om bål og grill

Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen, Nittedal: Alt om bål i disse kommunene