Til hovedinnhold

Fisking

Prøv fiskelykken i Østmarka. Her finnes mange fiskevann som kan by på et spennende fiske etter fin ørret, eller andre fiskearter.

Nattfiske ved Børtervann. Foto: Brynjar Widerøe.

For mer informasjon om hvor man får kjøpt fiskekort, råd og regler henvises det til nettsiden for Oslomarkas fiskeadministrasjon (OFA).

Oversikt over fiskevann i Østmarka

Trollvann er mer et tjern størrelsesmessig, og er omkranset av mye myr. Her finnes ørret, og den oppnår vanlig «markasize» opp mot 300-400 gram.

Svartkulp ligger sør for Østmarkskapellet. Her finnes kun ørret, og den kan bli stor. Vannet har forholdsvis mye vegetasjon langs breddene.

Rundvann ligger rett nedenfor Østmarkskapellet, også det et rent ørretvann. Vannet er et av de første som blir isfrie i Østmarka, ikke sjelden i april. Til å ligge så sentralt, og til å være så mye besøkt, er det fin ørret i vannet.

Smalvann er et annet vann rett ved kapellet. Vannet huser kun ørret, og den oppnår brukbar størrelse. Vannet er pr. nå et rent fluevann.

Eriksvann ligger sør for Sør-Elvåga. Dette er et vann som kan overraske med en og annen virkelig stor ørret. For noen år siden ble det tatt en på over to kilo.

Paddetjern ligger litt ensomt for seg selv innenfor Krokhol. Tjernet ligger i flott natur, men det fiskes ikke mye her. Ørreten oppnår fin størrelse opp mot 400-500 gram, men den er ikke enkel å få.

Store Trollvann er et godt ørretvann med muligheter for ørret over en halv kilo. På forsommeren er det flere som tar turen hit.

Nøklevann ligger sentralt nord i området, nær bebyggelsen på Oppsal med enkel tilgang fra Bøler eller Skullerud. Likevel er dette vannet et av de absolutt beste fiskevanna i hele Østmarka. Det som gjør vannet unikt er at alle fiskeartene i vannet oppnår real størrelse ettersom de går over på fiskediett. Ørret på 3-4 kilo tas jevnlig på dorging i sommernatta, og enkelte på ismeite på isen. Nøklevann er mye benyttet som fiskevann, men siden vannet er såpass stort er det plass til mange.

Lutvann er det andre større vannet i den nordre delen av Østmarka, og det innehar mye stor fisk av meget god kvalitet. Mye av årsaken er at det finnes marflo i vannet, og den godtar kun vann av god kvalitet. Det er først og fremst ørreten som blir stor, men det lever også en liten bestand av canadarøye som klarer å reprodusere. Ettersom disse raskt blir reale fiskespisere får de en vekstrate som går rett til himmels, og de kan dermed bli virkelig store. Vannet krever litt erfaring, fordi det er veldig dypt, og det kan være vanskelig for de som ikke er kjent med dybdeforholdene å gjøre gode fangster. Det anbefales å dorge med kano fordi de store ørretene jager gjerne langt fra land om natta og høyt i vannet.

I den sørlige delen av Østmarka finnes flere vann og tjern, og flere ligger vilt til.

NordreMidtre og Søndre Kytetjern finnes gode bestander av ørret med en vekt opp mot 500 gram, med enkelte større.

Tonevann ligger et par, tre hundre meter nord for den større Mosjøen. Det finnes mye fisk mellom 300-500 gram, med enkelte større.

Steinsjøen er et fint skogsvann vest for Tonevann. Vannet er langgrunt og ørreten vaker ofte langt ute. Ørretbestanden er forholdsvis stor, men fiskene kan oppnå både fin størrelse og kondisjon.

Kløftetjern ligger vest for Steinsjøen, og er også et bra fiskevann med en god bestand av ørret mellom 300-500 gram. Enkelte presser seg opp mot kiloen.

Svartoren er et merkelig vann, som minner mer om en bred sakteflytende elv. Ørreten trives, og de kan bli riktig så fine.

Børtervann ligger i den sørøstre delen av området. Dette er et stort vann med masse skjær og øyer. Det er å anbefale å fiske fra kano, eller å prøve seg på isen. Ørretbestanden er god, med enkelte virkelig store ørreter som lever av byttefisk.

Bøvelstadsvarttjernet og Myrsetersvarttjern er to andre meget spennende fiskevann i området. Utsettinger har vist at ørreten trives utmerket, og at fiskene raskt oppnår størrelser over 500 gram.

Kilde: inatur