Til hovedinnhold

Ferdsel på isen

Hvert år skjer det ulykker i forbindelse med ferdsel på islagte vann og vassdrag. I det følgende vil jeg gi noen råd om hvordan man kan unngå å bli en av de uheldige.

Etter at Bymiljøetaten hadde lagd skøytebane på Nøklevann i romjula i 2021, tok det ikke lang tid før det krydde av folk på isen. Foto: Steinar Saghaug.

1. Kjøp deg ispigger!! Alle sportsforretninger selger pigger, pris fra 50 kroner og oppover. Å ta seg opp av vannet uten pigger er et bortimot håpløst prosjekt. Prøv å legge deg på en glatt isflate og trekk deg frem etter negla! Hvis man er flere i følge og er usikre på forholdene, er det også lurt å ha med tau.

2. Prøv å sjekke forholdene FØR du går utpå. Se på istykkelsen, ifølge NVEs råd bør isen være mer enn 10 cm tykk, før du går på den. Selv om isen bærer der du starter, må du være sikker på at den også bærer dit du skal. Vær konsentrert. Flere i følget? Gå etter hverandre med litt avstand; hvis man er uheldig er det forhåpentligvis bare én som plumper og de andre kan tre støttende til.

3. Trygg is? I osloområdet finnes det trygg is bare noen få steder: Valle Hovin, Jordal etc. Islagte bekker og tjern er mer eller mindre trygge. Personlig stoler jeg aldri (med tre unntak) på personer som forteller meg at isen er trygg og at jeg kan gå hvor jeg vil. Kontrollér forholdene sjøl!

4. Gå der andre går eller har gått. Det er spesielt viktig hvis det ligger snø over isen. Snøen isolerer slik at istykkelsen ikke øker i kuldeperioder.

5. Hold god avstand til innløp og utløp, her er isen alltid mer ustabil.

6. Vær forsiktig i trange sund, ved skjær og lignende. Her vil det skapes strømmer som kan gjøre at isen blir tynnere. Hvis du er usikker på slike plasser, gå på land.

7. Forholdene er forskjellig fra vann til vann. Selv om det er stabil og trygg is på ett vann, betyr det IKKE at det er slik på alle andre vann i nærheten. Forskjellene kan være svært store.

8. Plumpa? Kom deg opp i den retninga du kom fra! Det er svært viktig å komme seg fort på trygg grunn, derfor må du prøve å ta deg tilbake der du VET at isen bar. Syklister og skøyteløpere kan ha en ulempe her ved at de kommer for langt ut på tynn is før den brister, og den bærer ikke kroppsvekta når du står stille. Jeg anbefaler å sykle og skøyte nær land til man er sikker på forholdene på vannet.

9. Usikker på et område? Gå utenom. Periodevis tror jeg at jeg ligner på en herreløs harabikkje, der jeg tar meg frem over islagte vann. Skifter hele tiden kurs hvis jeg er det minste i tvil. Dette har jeg lært av en del ufrivillige opphold i det våte element.

10. Våris. Når overflata på isen blir kornete, kan det ofte være vanskelig å få et godt fotfeste når man går. Isen har en tendens til å kollapse helt hvis man bryter igjennom den. I tillegg oppstår det høl og lommer i isen. Et godt råd da er å forbli på land!

11. God tur, men vær oppmerksom og forsiktig.

12. PS! Det er ikke helt ueffent å ta med litt tørt tøy i en plastpose i sekken! 🙂

Her kan du finne mer informasjon om bruk av is i Oslomarka

Varslingstjeneste for isforhold finner du her.

Vil du vite mer om turskøyting så finner du det du trenger her.