Til hovedinnhold

Skogen mellom Oslo og Øyeren

Østmarka er den delen av Oslomarka som ligger øst og sørøst for den bymessig bebygde delen av Oslo og vest for bebyggelsen mot Øyeren. I sør avgrenses Østmarka grovt sett av riksvei 155 og 120 i Ski og Enebakk, og i nord møter Østmarka bebyggelsen i Lørenskog.

Frossen takrørskog ved Skjelbreia. Takrør er den største av de norske gressartene, med et strå som kan bli opptil fire meter høyt. Foto: Bjarne Røsjø.

Hele Østmarka utgjør til sammen et skogsområde på ca. 256 kvadratkilometer (km2). Ca. 40 km2 ligger i Oslo, mens resten ligger i Lørenskog, Rælingen, Enebakk og Nordre Follo. Markaloven gjelder for ca. 224 km2 i Østmarka.

Østmarka er geologisk sett en del av det sørøstnorske grunnfjellsområdet. Østmarka er kjent for sine daler og åser som går fra nord til sør. Hvis du går på tvers av disse dalene blir det mye opp og ned. Den høyeste toppen er Barlindåsen i Rælingen (398 moh.).

I Østmarka ligger den marine grensa i overkant av 200 meter over havet. Denne grensa viser det høyeste nivået havet har stått på et sted etter at det ble fritt for is etter siste istid. Områder som ligger under den marine grensa har som regel et rikere planteliv enn de høyereliggende områdene, mens de høyere områdene i Østmarka er skrinnere og preget av mer furu enn gran.

Oslo kommune er den største skogeieren og eier om lag 75 km2 i Østmarka. Av dette ligger ca. 30 km2 innenfor kommunegrensa og ca. 34 km2 i Enebakk (Rausjømarka). Andre store skogeiere er Losby Bruk i Lørenskog samt Børter og Ekeberg i Enebakk.