Til hovedinnhold

Skogbruk og hogst

Vi passer på at skogeierne respekterer lover og forskrifter

Skogbruk og hogst skal gjennomføres i tråd med en rekke lover, forskrifter og reguleringer. Østmarkas Venner jobber kontinuerlig med å passe på at skogeierne rundt Østmarka respekterer de gjeldende bestemmelsene, og vi reagerer på overtramp og lovbrudd når vi oppdager dem. På denne temasiden har vi samlet våre artikler om temaet.

Oslo kommune har kjøpt et område på ca. 50 mål ved Ulvenseter, nord for radaren på Haukåsen. Området ble flatehogd av den forrige eieren i 2021. Arkivfoto: ØV.