Til hovedinnhold

10.08.21

Rælingens ordfører hørte på ønsker om mer samarbeid i skogen

Både Østmarkas Venner, Rælingen friluftsråd og Midtre Rælingen Vel har kritisert hogsten i en mye brukt nærskog mellom Svarttjernet og Hektner-høgåsen. Rælingens ordfører Ståle Grøtte var fredag 6. august med på befaring i området, og han mente etterpå at kommunen kan se nærmere på hvordan de håndterer interessekonflikter i Østmarka.

Fra venstre: Ordfører Ståle Grøtte, Cecilie Svabø og Sjur Grinde fra Midtre Rælingen Vel, Bjørnar Thøgersen fra Rælingen friluftsråd og Østmarkas Venner, Øyvind Ramsem fra MRV. Foto: Bjarne Røsjø.

Veiene og stiene inn til det populære turområdet rundt Svarttjern i Rælingen ble i månedsskiftet mai/juni rasert av tunge hogstmaskiner, som blant annet etterlot seg dype hjulspor og gjørmepøler i blåstien innover mot Svarttjern. Østmarkas Venner gikk offentlig ut med skarp kritikk i en artikkel som ble publisert 20. juni, og Romerikes Blad/RB fulgte opp saken tre dager senere.

I mellomtiden hadde Midtre Rælingen Vel fått løfter fra landbrukskontoret og skogsjefen om at det skulle ryddes opp så fort som mulig, og under befaringen 6. august fikk ordfører Ståle Grøtte (AP) se med egne øyne at hjulsporene var fylt igjen.

– Men det som skjedde, var at det kom en gravemaskin og fylte igjen hjulsporene med løsmasser. Det er greit å gå her i dag, men når vi får en regnfull høst kommer denne stien til å bli en gjørmepøl igjen. Det er ikke godt nok å reparere gjørme med mer gjørme, sa Bjørnar Thøgersen fra Rælingen friluftsråd under på befaringen. Thøgersen er også styremedlem i Østmarkas Venner.

Deltakerne på befaringen gikk fra skøyte/fotballbanen i Nautåsveien og innover det som en gang var en brukbar blåsti mot Svarttjern.

BBefaring med ordfører Ståle Grøtte.

Blåstien mot Svarttjern begynte tidligere helt nede ved Nautåsvegen, men så ble stien fylt igjen med grov stein. Resultatet er noe som verken er sti eller vei: Grethe Platt fra det kommunale Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne syntes det var umulig å komme fram med krykke, og Silje Ingvoldstad fra Trettåsen viste hvor vanskelig det var å komme fram med barnevogn. Foto: Bjarne Røsjø.

Innflyttere føler seg litt lurt

Rælingen har i løpet av de siste 10-20 årene fått mange nye innbyggere, fordi kommunen har satset sterkt på boligbygging. Men under befaringen fikk ordfører Grøtte høre om beboere som føler seg litt lurt over hvordan de nye boligprosjektene i Rælingen er blitt markedsført. Noen av kommunens nye innbyggere har til og med begynt å tenke på om de skal flytte, fordi tilgangen til naturen i Østmarka er mye dårligere enn de trodde.

På nettsidene til det nye boligprosjektet på Hektneråsen står det for eksempel at «Med både byen og marka som nabo gir Hektneråsen også den perfekte balansen mellom byliv og natur». Men verken naturvernerne i Østmarkas Venner, Rælingen friluftsråd eller talsmennene for Midtre Rælingen Vel, som er mer opptatt av tilrettelegging, synes at kommunen har funnet en riktig balanse. Landbrukskontoret har et samfunnsoppdrag som går ut på at de skal forvalte fellesgoder for samfunnet, men flere deltakere på befaringen mente at landbrukskontoret er for ensidig opptatt av skogbrukernes interesser, på bekostning av naturvernet og friluftslivet.

Det var Midtre Rælingen Vel (MRV) som hadde tatt initiativet til en befaring med ordføreren. Flere av deltakerne fortalte at det hadde vært vanskelig å komme i dialog med Landbrukskontoret, og Cecilie Svabø fra MRV understreket derfor at det var på tide å få i stand en bedre dialog. Det var ordføreren helt enig i.

De siste naturskogene er truet

Østmarkas Venner frykter nå at de aller siste restene av naturskog i Rælingen kommer til å bli hogd, hvis ikke kommunen endrer politikken sin. Stiene i denne delen av kommunen leder blant annet til populære turmål som Tristilen, Tristilåsen, Huldrekolonien og Ramstadsjøen med Huldreheim og DNT-hytta, samt Hektnerhøgåsen, Årnesseter og Brudalen.

– Året med pandemi har virkelig vist hvilke verdier som ligger i nær-naturen. Denne hogsten vil føre til at viktige deler av det som er igjen av naturskog i kommunen forsvinner, og da blir opplevelsesverdien for friluftslivet tilsvarende sterkt redusert. På dette punktet mener vi at hogsten er i strid med markaforskriftens formål om å bevare og videreutvikle slike områders kvaliteter for friluftslivet, sier Helga Gunnarsdóttir – styreleder i Østmarkas Venner – i en kommentar etter befaringen.

Håndtering av interessekonflikter

Ordfører Ståle Grøtte lyttet til alle synspunkter og orienterte om at kommunen er i ferd med å revidere kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Den planen kommer antakelig til politisk behandling en gang i løpet av vårhalvåret 2022.

Mot slutten av turen fikk Grøtte spørsmål om det kan bli aktuelt å endre de politiske føringene som landbrukskontoret skal rette seg etter.

– Det er stor interesse både for Marka, og for tilrettelegging slik at folk kan komme seg ut i Marka. Jeg tror dette er et tema som kommer til å bli diskutert mere i tida som kommer. Da blir det naturlig å se nærmere på hvordan de administrative enhetene og vi som er politikere jobber med disse sakene og interessekonfliktene i Marka, sa Grøtte – og tilføyde:

– Dette har vært en veldig nyttig tur, og det er veldig fint at folk bruker av fritida si til å jobbe med planer, til å ha meninger, og til å jobbe politisk. Det skal både Østmarkas Venner og velforeningen og alle andre ha stor skryt for, sa Grøtte.

Les tidligere artikler om hogst-konflikter:

Sterke reaksjoner på ny hogst i Rælingen. Publisert 20. juni 2021

Gråter over hogst av gammel og opplevelsesrik nærskog i Rælingen. Publisert 15. oktober 2020

Østmarka må forvaltes i et evighetsperspektiv. Publisert 9. juni 2021