Til hovedinnhold

28.04.24

– Det største inngrepet i Østmarka i nyere tid

Losby Bruk vil bygge en nesten fire kilometer lang skogsbilvei øst for Elvåga. Det er vanskelig å fatte dimensjonene på denne skogsbilveien, derfor presenterer Østmarkas Venner en liten bildeserie som kan gjøre det lettere å forstå omfanget.

Losby Bruks skogsbilvei blir ca. fire meter bred på rettstrekningene og opptil sju meter bred i svinger, men grøfter og skjæringer kommer i tillegg. De to Østmarka-vennene ved Skråbakkhølet markerer en bredde på ca. 3,3 meter. Alle foto: Bjarne Røsjø.

Losby Bruks skogsbilvei blir ca. fire meter bred på rettstrekningene og opptil sju meter bred i svinger, men grøfter og skjæringer kommer i tillegg. De to Østmarka-vennene ved Skråbakkhølet markerer en bredde på ca. 3,3 meter. Alle foto: Bjarne Røsjø.

De tørre tallene sier at den planlagte veien på østsiden av Elvåga skal bli 3860 meter lang, med en bredde på mellom 4 og 6,5 meter. I tillegg kommer høye fjellskjæringer og steinfyllinger, grøfter, og en rekke rør som vil drenere våte områder. I hele veiens lengde vil en gate på minst 20 meter bli flatehogd. Det skal anlegges tre snuplasser med en diameter på 26 meter og flere møteplasser for trailere. Veien kalles Dammyrveien fordi den slutter ved Dammyr nord for Gardfangåsen.

Dette blir det største inngrepet i Østmarka på lang tid, i alle fall siden høyspentledningen fra Lørenskog gjennom Østmarka ble anlagt midt på 1980-tallet.

Veien skal kunne brukes til å kjøre ut tømmer fra ca. 4300 dekar skog, med vogntog som er opptil 24 meter lange. Totalt er det beregnet å ta ut nærmere 80 000 kubikkmeter tømmer i hogstklassene tre til fem, ifølge et intervju med Losby Bruks skogbrukssjef Erling Bergsaker i Romerikes Blad.

Her er de to Østmarka-vennene på vei ned i Skråbakkhølet fra vest. Her kan det komme en fylling på mellom to og fire meters høyde.

Her er de to Østmarka-vennene på vei ned i Skråbakkhølet fra vest. Her kan det komme en fylling på mellom to og fire meters høyde.

Hva er viktigst?

Da ØVs nestleder Øyvind Pettersen presenterte Losby Bruks planer under et informasjonsmøte 14. februar, gikk det et gisp gjennom forsamlingen flere ganger mens han beskrev omfanget. Pettersen avsluttet sitt innlegg med en problemstilling som politikerne i Lørenskog må tenke over: Hva er viktigst: De økonomiske interessene til de ti eierne av Losby Bruk? Eller opplevelsesverdiene og friluftslivet for flere hundre tusen mennesker som har tilgang til området, og de store biologiske verdiene i området som blir berørt av veien?

Kommunestyret i Lørenskog er i sin fulle rett hvis de vil si nei til veiplanene. De bør i det minste be om en reguleringsplan, har juristen Fredrik Holth sagt.

Overgangen til villmarka

Området øst for Elvåga har en helt spesiell betydning for den turglade befolkningen på Oslos østkant. Den enkle trebrua som kalles El Paso, som krysser Elvåga på det smaleste, markerer overgangen fra sivilisasjonen i storbyen til villmarka på østsiden.

På østsiden av El Paso kan man blant annet gå til 17. mai-plassen, hvor den en gang så aktive Friluftsklubben pleide å feire nasjonaldagen på den lille høyden øst for Skråbakkhølet. Klubben var i virksomhet fra 1923 og sto for merking av stier, bygging av bruer og klopper – men er også kjent for å ha merket den aller første blåstien i Oslomarka. Det er 100 år siden i 1925, og det kan du lese mer om i denne artikkelen. I dag er den beskjedne høyden et kulturminne som fortsatt er pyntet med norske flagg.

Østmarkas Venner har levert et notat som viser at både Losby Bruk og Lørenskogs kommunedirektør  har underkommunisert naturverdiene i området. Her er det en rekke sjeldne arter, og veien skal bygges ved siden av en av Oslomarkas største tiurleiker. Det kan du lese mer om i denne artikkelen.

Fakta om Losby Bruk

Losby Bruk er en privat jord- og skogbrukseiendom i Østmarka i Lørenskog og Rælingen kommune. Losby Bruk eier i dag ca. 42 000 dekar i Østmarka og er dermed en av de største skogeierne i området.

Losby Bruk er organisert som aksjeselskap med ti eiere og 100 000 aksjer. En komplett liste over Losby Bruks eiere ligger på nettsiden Proff.no