Til hovedinnhold

13.10.23

Spede spirer skal bli til ny skog

Oslo kommune skal plante 100 000 trær innenfor byggesonen innen 2030, og mye av arbeidet foregår på dugnad. Femte- og sjetteklassinger fra Godlia skole og Trasop skole deltok i dugnaden med liv og lyst 9. og 12. oktober og plantet trær ved Trasop skole, med litt hjelp fra styremedlemmer i Østmarkas Venner.

Elever fra Godlia og Trasop skoler plantet de fleste av om lag 3000 spirer til nye trær.

Elever fra Godlia og Trasop skoler plantet de fleste av om lag 3000 spirer til nye trær. Foto: Camilla Sophie Storvollen, Oslotrær.

Treplantingen i det vakre oktober-været foregikk på en åpen plass sørøst for Trasop skole, mellom Hellerudveien/Ytre Ringvei  og skogen som danner begynnelsen på Østmarka.

– Her skal vi plante en liten skog som skal binde sammen marka med grøntområdene bak Trasop skole. Den nye skogen skal ramme inn turstiene i området med trær og lage et sted hvor både insekter, dyr og mennesker kan trives, forteller Jacob Moestue fra Oslotrær – som er byens store treplantingsdugnad.

– Vi som er med i Østmarkas Venner er veldig glade i trær. Derfor var det en selvfølge for oss at vi måtte være med på dette, sier styreleder Helga Gunnarsdóttir i ØV. Organisasjonen hadde fått tildelt en stripe i det nordøstre hjørnet av plantefeltet, og der plantet Gunnarsdóttir furu og svartor sammen med ØVs styremedlemmer Jan Olav Haugen og Johan G. Ellingsen.

Elever fra Godlia og Trasop skoler

Men det største arbeidet ble gjort av elevene fra Godlia og Trasop skoler, og til sammen ble det plantet om lag 3000 spirer ­– fire-fem spirer per kvadratmeter – på det vesle området på grensen til Østmarka.

– Tett planting fører til at trærne beskytter og hjelper hverandre i startfasen, og tettheten gjør at de raskere strekker seg i høyden, forklarer Jacob Moestue. I løpet av de neste 10 til 30 årene vil også en del av trærne dø av seg selv, og en del vil fjernes, for å lage plass til de trærne man vil at skal danne skogen. Sluttresultatet skal bli en skog hvor barn og voksne i nærmiljøet kan leke og kose seg.

Oslotrær koordineres av Bykuben, som er Oslos senter for byøkologi, og Plan- og bygningsetaten. Bymiljøetaten stiller med arealer, og Oslotrær stiller med trær og praktisk gjennomføring, hvor folk i nærmiljøet inviteres til å bidra.

Østmarkas Venner stilte med tre styremedlemmer. Fra venstre Jan Olav Haugen, Johan Ellingsen og Helga Gunnarsdóttir.

Østmarkas Venner stilte med tre styremedlemmer under skogplantingen. Fra venstre Jan Olav Haugen, Johan G. Ellingsen og Helga Gunnarsdóttir. Foto: Bjarne Røsjø.

Trær er bra for byen, menneskene og naturen

– Trær er nemlig bra for både byen, menneskene og naturen, tilføyer Moestue og oppsummerer:

– Trær er bra for byen fordi de tar til seg CO2, fanger svevestøv og produserer oksygen. De kan også senke temperaturen på varme dager, beskytte gater og eiendommer mot styrtregn, og redusere opplevelsen av støy.

– Trær og natur har en positiv innvirkning både mentalt og fysisk. Trær i byen bidrar til at mennesker opplever mindre angst, mindre stress, får bedre humør, høyere energinivå, bedre kognitiv prestasjon og sterkere immunforsvar.

– Trær er dessuten bra for naturen utenom selve trærne, fordi trær er et svært viktig levested og bidrar med mat og husly for mange fugler, dyr og innsekter. Uten trærne ville mange arter forsvunnet fra byen vår.

Elevene fra Godlia og Trasop plantet et utvalg av løvtrær som finnes i nærmiljøet, som hegg, fuglekirsebær, lønn, rogn, eik og svartor. I tillegg ble det plantet litt furu på området.

Nærskog istedenfor parkeringsplass

Tidligere utplantinger av slike hundremeterskoger har vært gjennomført sammen med både barnehager, skoler og fritidsklubber. Treplanterne samarbeider også med NAV, BUP, arbeidstreningsbedrifter og ungdom i jobb.

En forbipasserende nabo med barnevogn var svært fornøyd med det som foregikk på den fuktige plassen på grensen til Østmarka. – Vi var litt redde for at det skulle bli parkeringsplass her. Det er veldig fint at det blir skog isteden, sa hun.