Til hovedinnhold

10.02.24

Si JA til å bevare Østmarka og NEI til en massiv vei

Bygging av Dammyrveien skal opp i politiske organer i Lørenskog om kort tid. Et opprop mot veien har samlet flere tusen underskrifter og det er stor politisk interesse for saken.

Fra Dammyrveiens planlagte trasé sør for Kavlebrumyra. Her skal det sprenges i åssiden med omfattende 600 meter lange fjellskjæringer. Foto: Lars Lindland.

Losby Bruk AS har søkt om å få bygge et fire kilometer langt veianlegg for tømmertrailere i området mellom Dammyr og Løkebrudalen, i området øst for Elvåga.

Veien vil rasere uerstattelig Østmarka-natur med store natur- og opplevelsesverdier. Veien vil gå kloss inntil en av Oslomarkas største tiurleiker og en orrfuglleik. Feltbiologer har registrert en rekke rødlista og trua arter i området, og Losby Bruks egen kartlegging sommeren 2023 viser at området har større naturverdier enn tidligere antatt. Noen av de fineste og mest ikoniske skiløypene og blåmerkede stiene i Østmarka går her. For friluftslivet og naturverdiene vil dette være en tragedie!

Opprop og stort engasjement mot veien

Søknaden om å bygge Dammyrveien skulle etter planen opp i politiske organer i Lørenskog 29. februar og 13. mars. Saken er nå utsatt til 4. april i miljøutvalget og 17. april i kommunestyret. Østmarkas Venner har derfor, sammen med NOA og Naturvernforbundet i Lørenskog startet en underskriftsaksjon mot veibyggingen. Vi ber politikerne i Lørenskog kommune om å si NEI til Dammyrveien. Du kan lese oppropet og skrive under her.

I løpet av tre dager har vi samlet over firetusen underskrifter og det er meget stort engasjement hos Østmarkas-folket og i politiske miljøer.

En egen FB- gruppe NEI til massiv vei i Østmarkas inngrepsfrie hjerte har i løpet av ett døgn fått over 1200 medlemmer.

14. februar inviterer Østmarkas Venner til åpent møte på Skullerudstua hvor både stortingspolitikerne Ola Elvestuen og Une Bastholm og flere kommunestyrerepresentanter fra Lørenskog deltar. Program for møtet finner du her.

Venstre i Lørenskog inviterer også til åpent møte om saken 18. mars.

Omfattende inngrep i et inngrepsfritt område

Veien er planlagt å starte omtrent i sti-/løypedelet til Stakanløypa ved Dammyr og skal dels følge skiløypa og dels den blåmerkede stien som går sørover til Skråbakkhølet. Deretter vil den skjære gjennom og nedover åsen sør for Kavlebrumyra og komme inn på Bjønnebetveien øverst i Løkebrudalen.

Kart over området med stier i blått, skiløyper i rødt og veitraséen i grønt. Lars Lindland.

Terrenget er dels svært ulendt, og tegningene over veitraseen viser at den vil medføre svært store terrenginngrep med mye sprenging og flere meter høye fyllinger. Veien skal være mellom 4,5 og 6,5 meter bred, i tillegg kommer grøfter og fyllinger. For hver 225. meter skal veien utvides med en snuplass, en velteplass, en parkeringsplass eller et pukkverk. I disse områdene vil veien være mellom 17 og 36 meter bred. I hele veiens lengde skal en gate på minimum 20 meter flatehogges.  Inngrepene er så omfattende at dette – til nå – inngrepsfrie naturområdet ikke vil være til å kjenne igjen.

Hvis denne veien blir bygget er det rett og slett en stor tragedie for friluftsfolket og for naturen i Østmarka og kommende generasjoner!