Til hovedinnhold

14.02.2024

En utdatert skogbrukslovgivning og konsekvenser for Østmarka

19.00-21.00

Skullerudstua

Østmarkas Venner inviterer til åpent møte hvor vi setter søkelys på utdatert og mangelfull lovgivning i skogbruket.

Fra Dammyrveiens planlagte trasé sør for Kavlebrumyra. Her skal det sprenges i åssiden med omfattende 600 meter lange fjellskjæringer. Foto: Lars Lindland.

Bakgrunnen for møtet er at selv om 20 prosent av Østmarka nå er vernet, trues resten av dette verdifulle skogsområdet fortsatt av veibygging og flatehogst.

Målsettingen med møtet er å forklare hva slags system og lovgivning vi har for å regulere skogbruket i Østmarka, samt å se hvilke konsekvenser dette får for oppfølging av ulovligheter og ikke minst for de verdiene Østmarka representerer.

Innlegg som belyser saken

  • Velkommen ved Helga Gunnarsdóttir, styreleder i Østmarkas Venner
  • Om Dammyrveien og konsekvenser for natur og friluftsliv ved Østmarkas Venner
  • Landbruksveier, hogst og andre inngrep i Østmarka med eksemplet Dammyrveien ved Fredrik Holth dosent i juridiske fag ved NMBU


Pause med kaffe og noe å bite i 
(20 min)


Paneldialog

Etter pausen har vi et panel bestående av stortingsrepresentantene Ola Elvestuen (V) og Une Bastholm (MDG), og Lisa Kara Fröyland (MDG) og Bjørn Bakke (SV) fra kommunestyret i Lørenskog, samt dosent Fredrik Holth. De diskuterer manglene i skogbrukslovgivningen og den konkrete saken Dammyrveien.

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Velkommen!

 

Her kan du se og laste ned hele oversikten over alle arrangementer i regi av Østmarkas Venner i 2024