Til hovedinnhold

14.03.23

Forsvarsbygg bygde ulovlig vei ved Lutvann

Forsvarsbygg skylder på en entreprenør og lover å fjerne en ulovlig bygd vei innenfor markagrensa ved Lutvann. Østmarkas Venner krever fullt innsyn i alle dokumenter, for å komme til bunns i hvordan noe slikt kunne skje.

Østmarkas Venner er forskrekket over at Forsvarsbygg kan bygge en slik vei innenfor markagrensa. Foto: Helga Gunnarsdóttir .

Styreleder Helga Gunnarsdóttir i Østmarkas Venner fikk fredag et varsel fra et av organisasjonens styremedlemmer om en nybygd vei innenfor markagrensa nær nordenden av Lutvann. Omtrent samtidig la ØVs tidligere styreleder Steinar Saghaug ut bilder på Facebook fra den samme veibyggingen. Den nye veien ligger rundt 150 meter fra Lutvann leir, som er hovedkvarteret til Etterretningstjenesten og Heimevernet i Oslo. Både Saghaug og Gunnarsdóttir mistenkte derfor at det var Forsvarsbygg som sto bak, og det viste seg å være riktig.

Saghaug kontaktet Bymiljøetaten i Oslo kommune, som ga stoppordre. – Dette er svært uheldig og helt fullstendig uønsket, sa seksjonssjef for Østmarka i Bymiljøetaten, Eivind Birkeland, da Aftenposten snakket med ham lørdag.

– Veien er fire-fem meter bred og ca. femti meter lang og deler av den ligger innenfor markagrensa. Den er derfor søknadspliktig etter både markaloven og plan- og bygningsloven, men verken ØV eller Bymiljøetaten hadde hørt noe om denne veibyggingen før den ble oppdaget. Slikt går ikke an og derfor har ØV bedt om innsyn i alle dokumenter i saken, forteller Helga Gunnarsdóttir.

– I ØV er vi forskrekket over at en offentlig etat som Forsvarsbygg kan gjennomføre noe slikt i ett av Norges viktigste natur- og friluftslivsområder, tilføyer hun.

Veien er fire-fem meter bred og åpenbart søknadspliktig etter både markaloven og plan- og bygningsloven. Foto: Steinar Saghaug

Organisasjonene må være vaktbikkjer

Den ulovlige veibyggingen vakte stor oppsikt etter at Steinar Saghaug fortalte om saken på Facebook, og den er senere omtalt i både Aftenposten og Avisa Oslo. Bildene viste en svær gravemaskin, et bredt veianlegg og gamle grantrær stablet oppå hverandre i en tømmervelte. Oppover veien var det lagt pukk, og det lå plast i veikanten.

– Dette er jo et av de fineste stedene med granskog ved turveien. Også hadde de hogget de svære, gamle grantrærne. Jeg fikk sjokk da jeg så det, sa Saghaug til Avisa Oslo.

Helga Gunnarsdóttir kommer med skarp kritikk av veibyggingen som Forsvarsbygg er ansvarlige for.

– Det er ekstra ille at det er en offentlig aktør som har satt i gang med et ulovlig tiltak i et meget viktig natur- og friluftslivsområde som ligger innenfor markagrensa, og som brukes av veldig mange. Alle slike tiltak er søknadspliktige, men her har man bare har tatt seg til rette. Sånn kan vi ikke ha det, sier Gunnarsdóttir.

– Det er ikke tillitvekkende at Forsvarsbygg gjør noe sånt. Det viser seg dessverre ofte at det er organisasjoner eller privatpersoner, som vår tidligere styreleder Steinar Saghaug, som må være vaktbikkjer. Men vi er glade for at Bymiljøetaten reagerte umiddelbart og stoppet arbeidet slik at ikke veien ble bygget videre. Jeg regner med at saken får ytterligere etterspill utover at Forsvarsbygg rydder opp etter seg, sier hun.

Forsvarsbygg beklager

Mandag formiddag møttes Bymiljøetaten og Forsvarsbygg til befaring på stedet, som er et populært turområde. Nå skriver Forsvarsbygg i en pressemelding at hverken de eller Bymiljøetaten har godkjent eller kjent til etableringen av veien.

Forsvarsbygg jobber for tiden med å sikre Lutvann leir, blant annet ved å fornye gjerdene rundt leiren. I den forbindelsen ryddes det en del skog, ifølge en pressemelding fra Forsvarsbygg. Dette skal ha blitt avklart med Oslo kommune som grunneier, men en anleggsvei var ikke avklart.

– Vi er lei oss for at det feilaktig er blitt lagt ut masser til en anleggsvei her. Vårt fokus nå er å fjerne anleggsveien så raskt som mulig, skriver Forsvarsbyggs prosjektsjef Odd-Erik Martinsen i en pressemelding. I pressemeldingen hevder Forsvarsbygg at de ikke kjente til at anleggsveien ble bygd, og at årsaken isteden ligger i en kommunikasjonssvikt mellom entreprenøren og en underentreprenør.

Forsvarsbygg skal nå utarbeide en plan for rehabiliteringsarbeidet, i samråd med Bymiljøetaten. Prosjektet på Lutvann har jobbet etter en miljøplan gjennom tidligfase og for gjennomføringsfase. – Hensynsområder for kulturmiljø og biologisk mangfold er ivaretatt i samarbeid med Bymiljøetaten og ligger som grunnlag for entreprenørens arbeid, hevder Forsvarsbygg.

Etter møtet mellom Forsvarsbygg og Bymiljøetaten var Eivind Birkeland litt mildere i tonen

– Vi er glade for at Forsvarsbygg tar dette på aller største alvor, og har tillit til at arbeidet fremover vil utføres i henhold til miljøkrav, og i omforent enighet med Bymiljøetaten, sier han i Forsvarsbyggs pressemelding.

Forsvarsbygg lover at de vil fjerne veien og rette opp skadene, mens de skylder på en underentreprenør. Foto: Helga Gunnarsdóttir.

ØV krever en forklaring

Østmarkas Venner har ikke like stor tillit til Forsvarsbygg og har derfor sendt en streng innsynsbegjæring. Organisasjonen ber om innsyn i alle dokumenter som foreligger i saken, det være seg e-poster eller brev mellom Forsvarsbygg og BYM og mellom Forsvarsbygg og entreprenøren.

ØV krever også en forklaring på hvordan entreprenøren kunne «misforstå» så fatalt at han anla en vei som er nesten fem meter bred innenfor markagrensa.

– For å forstå det, ber vi om kopi av avtalen mellom Forsvarsbygg og entreprenøren. Hva skulle gjøres og hvordan? forteller Gunnarsdóttir.

Bildet: Prosjektsjef Odd-Erik Martinsen i Forsvarsbygg lover å fjerne anleggsveien så fort som mulig.

Foto: Forsvarsbygg

Mer informasjon:

Aftenposten: Forsvarsbygg bygget ulovlig vei og rev trehytte i Østmarka. Publisert 13. mars 2022

Aftenposten: Forsvarsbygg hugger trær og bygger ulovlig vei i Østmarka. Publisert 11. mars 2022

Avisa Oslo: Forsvarsbygg lover å rette opp etter den ulovlige byggingen. Publisert 13. mars 2022

 

Bildet: Veien er fire-fem meter bred, ca. femti meter lang og svært skjemmende i et populært turområde. Deler av den ligger innenfor markagrensa. Foto: Helga Gunnarsdóttir.