Til hovedinnhold

16.09.22

Oslo har kjøpt skog ved Ulvenseter og Godlia

Oslo kommune har kjøpt et skogområde på ca. 50 mål ved Ulvenseter og et område på ca. fem mål på en åsrygg mellom Godlia og Sølvdobla. Skogområdet ved Ulvenseter er det samme som ble hogd av en privat skogeier i 2021, etter at han hadde nektet å vurdere frivillig vern.

Oslo har kjøpt snaue fem mål på en fin åsrygg nord for Godlia. Foto: Bjarne Røsjø, ØV.

Tekst: Bjarne Røsjø

Østmarkas Venner (ØV) protesterte da en privat skogeier i 2021 ville hogge en 95 år gammel skog i et populært turområde ved Ulvenseter, mellom Haukåsen og Lauvtjern i Oslo-delen av Østmarka. ØV mente at skogen var omkranset av verneverdig skog som kunne passe i en nasjonalpark, og området grenser til Hauktjern-området som er vernet av hensyn til friluftslivet.

Oslo kommune har også kjøpt et område på ca. 50 mål ved Ulvenseter, nord for Haukåsen. Området ble flatehogd av den forrige eieren i 2021. Arkivfoto: ØV.

ØV klagde til Statsforvalteren og mente at skogeieren i dette tilfellet heller burde gått for frivillig vern, som faktisk hadde gitt ham mer penger i kassa. Under klagebehandlingen – som ble gitt oppsettende virkning – kom det fram at Statsforvalteren hadde kontaktet grunneieren for å drøfte frivillig vern, og at skogeieren avviste dette. Også skogandelslaget og driftsansvarlig i Viken Skog SA hadde samtaler med grunneier om frivillig vern, men han avviste også disse henvendelsene. Grunneieren ville hogge skogen og var uimottakelig for motargumenter.

Oslo kommune kjøpte etter flatehogsten

Hogsten ble gjennomført i løpet av høsten 2021 og eiendommen ble senere lagt ut for salg. Dette endte med at Oslo kommune har kjøpt eiendommen, forteller Trond Enkerud. Han er seksjonssjef for Skogplan og forvaltning i Bymiljøetaten i Oslo kommune (BYM).

Kartet viser området Oslo har kjøpt ved Ulvenseter og grensene for hogsten i 2021. Radaren som også kalles «Golfballen» er lengst sør på kartet. Skjermdump fra Norgeskart.no

– Dette oppkjøpet er en del av den langsiktige satsingen Oslo kommune har med å kjøpe skog i nærområdet, til beste for befolkningen. Oslo kjøpte det første skogområdet allerede i 1889, og siden har Oslo kommune kjøpt interessante områder etter hvert som noe ble tilgjengelig. Vi fant det naturlig å kjøpe området ved Ulvenseter fordi det ligger som en enklave inntil en annen av våre eiendommer, forteller Enkerud.

Den forrige eieren har allerede flatehogd skogen på området, bortsett fra at det står igjen litt skog i et fuktig område.

– Det er ikke først og fremst på grunn av skogverdien at vi har kjøpt området, dette er en mer langsiktig investering. Hvis det ikke blir bestemt noe annet er planen at dette området vil bli innlemmet og drevet som de andre områdene i Oslos kommuneskoger, kommenterer Enkerud.

Den forrige eieren sa opp kontrakten med en speidergruppe som hadde leid hytta ved Ulvenseter i en årrekke. Oslo kommune ønsker å leie ut hytta og kommer til å lyse ut leiekontrakten på nytt.

Den samme skogeieren hadde for øvrig også stått bak en hogst i Rælingen som utløste veldig sterke reaksjoner. Det kan du lese mer om i denne artikkelen.

Kjøpte også skog nord for Godlia

Oslo kommune har også kjøpt en eiendom på en åsrygg nord for Godlia. Dette området er på ca. 4,5 mål og ble kjøpt i 2021. Eiendommen ligger et steinkast nordøst for myra som heter Fugleleiken.

Kartet viser området Oslo har kjøpt nord for Godlia. Skjermdump fra Norgeskart.no

– Dette er et veldig fint område, men det blir skjemmet litt av et fåtall hytter som har gått ut av bruk og er i veldig dårlig stand. Det står ei hytte også på den tomta Oslo har kjøpt, men den er i fortsatt bruk og utleid fram til 2024, forteller Enkerud.

– Her tenker vi å sette området tilbake til et attraktivt friluftslivsområde, også med tanke på den kommende utbyggingen i Stensrud/Gjersrud-området. Da jeg var på befaring ble jeg overrasket over hvor fint det var der oppe. Dette kan bli et fint nærskogs- og friluftslivsområde, sier Enkerud.

Oslo eier skog og utmark

Trond Enkerud forteller at kjøpene er i tråd med retningslinjene i styringsdokumentet Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger. Oslo kommune eide ca. 170000 dekar skog da dokumentet sist ble oppdatert i 2016. Midlene til slike kjøp kommer via en bevilgning for strategiske oppkjøp via eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), forteller han.

Oslo har kjøpt et fint område ved Godlia, men på nabotomta står det ei hytte og ei tømmerkoie som har sett sine beste dager. Foto: Bjarne Røsjø, ØV.

Skogsområdet ved Ulvenseter har gårdsnummer 109 og bruksnummer 8 og er på ca. 50 mål. Den private skogeieren la først området ut til salgs for 2,4 millioner kroner, men ved en ny utlysning ble prisen redusert til 1,9 millioner. Deretter oppstod det en liten budrunde, som etter det ØV erfarer endte med at Oslo kommune betalte 2,1 mill. kr.

Eiendommen ved Godlia har adresse Dølerudveien 42, med gårdsnummer 172 og bruksnummer 94. Ifølge grunnboka ble eiendommen overdratt til Oslo kommune i juli 2021 for 1,3 millioner kroner.

Eiendommen ved Godlia ligger like øst for myra som heter Fugleleiken. Her trives også rådyrene. Foto: Bjarne Røsjø, ØV