Til hovedinnhold

07.05.24

Ordføreren: – Befolkningen i Lørenskog ønsker ikke Dammyrveien

Kommunestyret i Lørenskog kommer etter alt å dømme til å si klart nei til Losby Bruks skogsbilvei i Østmarka. – Det som gjorde utslaget for oss i Lørenskog Høyre, var at veien blir et for stort inngrep i Marka. Dessuten ønsker ikke kommunens innbyggere denne veien, sier ordfører Amine Mabel Andresen til Østmarkas Venner.

Den vakre blåstien over Svarvestolsbrenna leverer fred i sjelen til alle som går. Men det kan forandre seg hvis blåstien blir forvandlet til en skogsbilvei med 20 meter flatehogst på hver side.

Losby Bruk planla at blåstien over Svarvestolsbrenna skulle bli forvandlet til en fire meter bred skogsbilvei med grøfter og 20 meter flatehogst på hver side. Foto: Bjarne Røsjø.

Losby Bruk har søkt Lørenskog kommune om å bygge en nesten fire kilometer lang skogsbilvei i Østmarka øst for Elvåga, i et område med mye nærmest uberørt natur. Planene har vakt sterkt motstand i brede grupper, og Østmarkas Venner (ØV) var blant dem som ble skuffet da kommunedirektørens saksframlegg ble offentliggjort 22. april med et klart ja til den såkalte Dammyrveien.

Bare få dager senere snudde stemningen blant motstanderne av Dammyrveien til glede, etter at Lørenskog Høyre hadde gruppemøte og Lørenskog AP hadde medlemsmøte om saken. Lørenskog Høyre sa et klart nei til Dammyrveien, mens AP i utgangspunktet gikk inn for å sende saken tilbake til Losby Bruk og be om en reguleringsplan. Nå bærer det mot et stort og klart nei-flertall når Lørenskogs kommunestyre skal behandle saken 15. mai. Politikerne i Lørenskog sier nei til Dammyrveien og ja til å bevare den flotte naturen øst for Elvåga.

Høyre og Arbeiderpartiet har til sammen 27 av de 47 representantene i kommunestyret. Også Venstre, SV, MDG, Rødt, Krf og Sentrum har sagt at de vil stemme imot Dammyrveien, mens Fremskrittspartiet og Senterpartiet har sagt at de vil stemme ja til veiplanene. De to sistnevnte partiene har henholdsvis 6 og 2 representanter i kommunestyret.

Klar tale fra ordfører Amine Mabel Andresen: Dammyrveien blir et for stort inngrep i Marka, og Lørenskogs befolkning vil ikke ha den. Foto: Farid Dino Omer / Lørenskog kommune.

Klar tale fra ordfører Amine Mabel Andresen: Dammyrveien blir et for stort inngrep i Marka, og Lørenskogs befolkning vil ikke ha den. Foto: Farid Dino Omer / Lørenskog kommune.

– For stort inngrep i Marka

– Det som gjorde utslaget da vi hadde gruppemøte i Høyre, var at vi mener at dette er et for stort inngrep i Marka. Vi ønsker jo også i størst mulig grad å verne Marka på best mulig måte, sier ordfører Amine Mabel Andresen til Østmarkas Venner.

– Betyr det at Lørenskog Høyre eventuelt kan godta en mindre skogsbilvei i dette området, dersom Losby Bruk kommer tilbake med en revidert søknad?

– Nei, da hadde vi i så fall bedt om en reguleringsplan, svarer Andresen, og fortsetter:

– Vi diskuterte en reguleringsplan også i vårt parti, da vi vurderte alle alternativene. Men vi ble altså enige om at en skogsbilvei i det hele tatt ville være et for stort inngrep i Marka, og dermed falt tanken om en reguleringsplan bort med en gang. Det ville ikke endre vårt standpunkt hvis vi fikk en slik plan, svarer Andresen.

Den første politiske behandlingen av Losby Bruks veisøknad skjedde 2. mai i kommunens utvalg for miljø-, samferdsel og tekniske saker. Behandlingen i utvalget førte til at AP droppet tanken om en reguleringsplan og sluttet seg til Høyres forslag – slik at begge partiene sier nei til Dammyrveien uten videre.

– Vi kommer til å si et like klart nei i formannskapet og kommunestyret. For øvrig har Losby Bruk allerede varslet en stor skuffelse over vårt vedtak og at de vurderer å anke saken til Statsforvalteren, forteller Lørenskog-ordføreren.

Losby Bruks skogsbilvei blir ca. fire meter bred på rettstrekningene og opptil sju meter bred i svinger, men grøfter og skjæringer kommer i tillegg. De to Østmarka-vennene ved Skråbakkhølet markerer en bredde på ca. 3,3 meter. Alle foto: Bjarne Røsjø.

Losby Bruks skogsbilvei blir ca. fire meter bred på rettstrekningene og opptil sju meter bred i svinger, men grøfter og skjæringer kommer i tillegg. De to Østmarka-vennene ved Skråbakkhølet markerer en bredde på ca. 3,3 meter. Foto: Bjarne Røsjø.

Marka er viktig for Lørenskogs befolkning

Losby Bruk har planlagt at Dammyrveien skulle brukes til å kjøre ut tømmer fra ca. 4300 dekar skog fra området øst for Elvåga. Totalt var det beregnet å ta ut nærmere 80 000 kubikkmeter tømmer i hogstklassene tre til fem fra områdene langs veien.

Ordføreren i Lørenskog understreker at Marka er spesielt viktig for befolkningen i Lørenskog, hvor det har vært en sterk utbygging i de urbane områdene av kommunen.

– Da er det viktig for meg som folkevalgt å vite at innbyggerne har en god tilgang til Marka. Marka er et viktig rekreasjonsområde; Marka er et sted man kan «rømme ut til» fra dagens stress og mas, der kan de finne roen. Det er også eksepsjonelt viktig for meg at vi tar vare på Marka for kommende generasjoner, sier hun.

– Har dette vært en vanskelig sak for Lørenskog Høyre?

– Det har vært mange hensyn å ta, og derfor ville vi ikke ta noe standpunkt før vi fikk kommunedirektørens saksframlegg, svarer Andresen. – Det var naturlig for oss å lytte til alle sider av saken, som for øvrig er godt beskrevet fra kommunedirektørens side. Men da vi hadde fakta på bordet, tok det ikke veldig lang tid i gruppemøtet vårt før vi havnet på et klart nei, tilføyer hun.

Ordføreren har lagt merke til at blant annet Østmarkas Venner har engasjert seg i saken.

– Men jeg kan si på generelt grunnlag at det ikke var det som veide tyngst. Det som i større grad gjorde utslaget, var at vi oppfattet et generelt ønske fra innbyggerne i Lørenskog om at denne veien ikke skulle bli etablert. Høyre har også programfestet at vi ønsker å verne om Marka. Dermed hadde vi altså en kombinasjon av det vi selv hadde programfestet, og det vi oppfattet som innbyggernes standpunkter, understreker Andersen.

– Jeg er veldig glad og lettet over at mitt parti havnet på dette standpunktet, og at det nå ser ut til at vi ikke får denne landbruksveien i Marka. Jeg har fått utrolig mange utrolig positive henvendelser etter at Høyre offentliggjorde det standpunktet vi landet på under gruppemøtet. Jeg satt på ordførerbenken på Veiviseren sist fredag, og da kom det en del mennesker bort til meg og tok meg i hånda og takket for at vi ønsket å verne Marka. Det var veldig hyggelig, og det er godt å vite at de bestemmelsene vi fatter er i tråd med innbyggeres ønsker. Jeg vil også gjerne nevne at Venstre hele veien har stått i front i denne saken, sier ordfører Amine Mabel Andresen til ØV.

– Østmarka-brukere gråt av glede

– Jeg kan bekrefte at det har vært et meget stort engasjement blant kommunens innbyggere. Det ser vi både på sosiale medier og på underskriftsaksjonen som vi startet sammen med Naturvernforbundet. Gleden ble derfor utrolig stor da Høyre og Ap kunngjorde sitt syn. Flere godt voksne Østmarka-brukere gråt av glede da resultatet ble kjent, sier styreleder i Østmarkas Venner Helga Gunnarsdóttir.

– Personlig er jeg aller mest glad for at Høyre er så tydelig på ansvaret de har med tanke på at kommende generasjoner skal kunne oppleve inngrepsfri natur, tilføyer en gledesstrålende styreleder i ØV.

Dette kartet er hentet fra kommunedirektørens saksframlegg og viser omfanget av veien og den planlagte hogsten i området.

Dette kartet er hentet fra kommunedirektørens saksframlegg og viser omfanget av veien og den planlagte hogsten i området.

Tema i valgkampen

En rundspørring foretatt av Østmarkas Venner før lokalvalget høsten 2023 viste at fem av partiene i kommunen – Miljøpartiet de Grønne (MDG), Sosialistisk Venstreparti (SV), Rødt, Venstre (V) og Kristelig Folkeparti (KrF) – hadde tatt standpunkt og ville stemme imot Dammyrveien når saken kommer til behandling i kommunestyret. Ap og Høyre hadde ikke tatt stilling ennå og ville vente på kommunedirektørens saksframlegg. To av partiene – Fremskrittspartiet (FrP) og Senterpartiet (Sp) – svarte ikke på ØVs rundspørring.

Delte meninger om Dammyrveien blant politikerne i Lørenskog. Fra venstre: Kathrine Østbye (SP), Kanwal Suleman (Sentrum), Cato Ruud (FrP), Per Ivar Løkken (Rødt), Lisa Kara Frøyland (MDG), Nancy Gogstad (SV), Knut Berg (H), Anita Patel (Ap), Dan Levi Hykkerud (KrF) og Bjørn Gran (V). Foto: Bjarne Røsjø, Østmarkas Venner.

Lørenskog Venstre arrangerte et godt besøkt folkemøte 24. april, få dager før AP og Høyre hadde interne møter som klargjorde at partiene gikk imot Dammyrveien. Foto: Bjarne Røsjø.