Til hovedinnhold

Plansaker og inngrep

Kontinuerlig kamp mot skadelige planer og inngrep

Kommunene rundt Østmarka legger ofte fram planer som kan ha konsekvenser for naturen, friluftslivet og kulturminnene i Østmarka. Østmarkas Venner legger mye arbeid i å gå gjennom disse planene før de blir vedtatt, og vi skriver høringsuttalelser når vi finner det nødvendig. På denne temasiden har vi samlet våre artikler om temaet.

Her ligger skiløypa fra Mariholtet til Vangen i en kløft vest for Gråbeinsmosan. Den har vært brukt til utkjøring av tømmer om vinteren. For å få plass til veien må det sprenges på begge sider og fylles med pukk. Blåstien går parallelt, over den skal det anlegges en parkeringsplass. Foto: Lars Lindland.