Til hovedinnhold

19.08.15

– Plagsom flystøy over Østmarka

– Flystøyen over Østmarka har vært veldig plagsom de siste par årene, etter at Avinor la om innflygingssystemet i 2013. Det virker nesten som om de har flyttet flystøyen fra vest til øst, sier Oppsal-beboeren Inge Strand.

Bjarne Røsjø. Flystøy: Dette flyet ble fotografert mens det gasset på sørover forbi Tonekollen i Østmarka.

Inge Strand flyttet til Oppsal for et par år siden, og der fikk han en lei overraskelse første gangen han skulle på helgetur med ungene.

Folk er for sløve til å klage over flystøyen over Østmarka, sier Inge Strand. Foto: Privat.

– Jeg trodde det skulle være idyllisk å ligge i telt ved Nøklevann, og våkne til skogens ro, men isteden våknet vi tidlig om morgenen fordi det passerte fly over oss hele tiden. Det var til tider så ille at vi nesten måtte rope til hverandre, forteller Strand.

Flystøyen har rett og slett ødelagt mye av Strands glede over å benytte Østmarka som rekreasjonsområde.

Hovedtrasé rett over Østmarka

– Hovedtraseen sørover fra Gardermoen passerer rett gjennom den vestre delen av Østmarka, omtrent over Mariholtet ifra Lørenskog og videre mot Ski. Flystøyen starter ca 06.30 og holder på sju dager i uka, og helgene er intet unntak. Er det slik at vi må dra vestover eller til Nordmarka for å få oppleve en avslappende skogstur uten støy? spør han.

Inge Strand er ikke den første som føler seg plaget av flystøy. Avisa Groruddalen hadde i oktober 2013 et intervju med beboere på Grorud, Ammerud og Romsås, som vurderte å flytte på grunn av flystøyen. I juli 2014 hadde samme avis et oppslag om « Fly-mareritt over Vestli», for å nevne noe.

– Jeg mener at Avinor bryter med prinsippet om at flytraseene bør legges der de plager færrest mulig mennesker. Da er det veldig rart at de sender flyene rett over østkantens friområder! Men jeg tror dessverre at dette i alle fall delvis skyldes at folk er sløve til å klage. Vi sitter med henda i fanget og tenker at det ikke er noe å gjøre noe med det. Men det skjer i alle fall ingen ting hvis vi ikke klager! Jeg vil derfor oppfordre alle som føler seg plaget av flystøyen over Østmarka, eller for så vidt hvorsomhelst, om å registrere en klage på den nettsiden som Avinor har opprettet, sier Strand.

Høring om støy fra Gardermoen

Inge Strand påpeker også at det er ekstra viktig å registrere støyplager nå, fordi Luftfartstilsynet har lagt ut på høring en ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn. Høringsfristen er 21. september 2015, og det er ikke nødvendig å stå på høringslisten for å komme med innspill.

Oslo lufthavn bekrefter overfor Østmarkas Venner at de fra tid til annen mottar klager på flystøy over Østmarka.

– Oslo lufthavn foretar regelmessige støyberegninger av flystøyutbredelsen rundt lufthavna. Her inngår også kartlegging av såkalt «stille områder», hvor Østmarka inngår. I våre beregninger for støysituasjonen frem til 2030 er det ikke påvist gjennomsnittlige støynivåer over 40 dB i områdene i Østmarka, forteller kommunikasjonsmedarbeideren Liv-Runi Antonsen ved Oslo Lufthavn.

– Støynivået varierer med vær og vind, men er i gjennomsnitt stabilt over året. Vi får flere støyklager når det er pent vær og folk er ute. Dette gjelder sikkert også medlemmene i Østmarkas Venner, tilføyer hun.

Kartet viser traseene for et utvalg flyvninger over Østmarka i februar 2015. Traseene er markert som grønne felt, som jetfly og propellfly med totalvekt over 5700 kg må overholde. Der utflygingstraséene slutter, dreier flyene mot sitt reisemål. Mange av flyene skal sørover, og de vil da fly over Østmarka.

Flygningene som er registrert på kartet går i høyder mellom 10000 og 13500 fot over Skårer/Finstad. Retningen på utflygingene er i stor grad bestemt av vær og vind. I dette tilfellet var det vind fra sør, som gjorde at flyene tok av mot vinden. I motsatt fall tar flyene av mot nord, og har tilsvarende større høyde når de dreier rundt og eventuelt flyr over Østmarka.

Si din mening

Østmarkas Venner oppfordrer de medlemmene som mener at flystøyen over Østmarka er plagsom, til å registrere dette på denne linken.

Avinors informasjonssider om flystøy

Flightradar24s nettside med oversikt over hvor flyene til og fra Gardermoen befinner seg til enhver tid

Luftfartstilsynets høring om støy fra Oslo lufthavn (Ikke lenger tilgjengelig)