Til hovedinnhold

10.02.13

Kraftledning fra Røykås til Ulven kan bli fjernet

På et godt besøkt medlemsmøte i Østmarkas Venner om omlegging av nettforsyning i Oslo, fikk vi høre at det kan bli snakk om å fjerne kraftledningen som går nord i Østmarka fra Røykås til Ulven.

Steinar Saghaug

Godt oppmøte fra våre medlemmer

Dette er svært gledelig, men møtet ga oss lite håp om fjerning av andre kraftledninger. Men det blir heller ingen endringer til det værre av andre eksisterende kraftlinjer.

Etablere Liåsen stasjon

Statnett planlegger en stor trafostasjon ved Liåsen sør for Grønmo og den blir liggende innenfor markagrensa. På spørsmål om den kunne legges utenfor markagrensa eller lenger syd var svaret nei. Østmarkas Venner vil følge Statnetts planer videre.