Til hovedinnhold

12.12.14

Protesterer mot grusvei gjennom verneområde

Østmarkas Venner, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Nordstrand-speiderne protesterer mot Oslo kommunes planer om å anlegge en 4-5 meter bred grusvei gjennom verneområdet Spinneren og den vakre markaplassen Dølerud.

De tre organisasjonene er spesielt kritiske til at kommunen har foreslått å etablere en helårstrasé, som i realiteten blir en grusvei på inntil fem meters bredde, gjennom den vakre markaplassen Dølerud i verneområdet Spinneren. Naturfotografen, forfatteren og fjernsynspioneren Sverre M. Fjelstad har bidratt til å gjøre Dølerud udødelig gjennom sine fortellinger om barndomsminner hos farmoren, som ble født her i 1854. Organisasjonene foreslår isteden alternativer som ikke forringer Dølerud.

I strid med verneforskriftene

– Vi mener at den planlagte helårstraséen, som skal gå fra Sølvdobla til Sandbakken, i stor grad vil gå utover både naturkvalitetene og kulturlandskapet. I tillegg blir opplevelsen av området som forholdsvis urørt, svekket. DNT Oslo og Omegn er enig med oss i dette. Vi mener også at en helårstrasé er i strid med verneforskriftene for Spinneren, sier Sigmund Hågvar i Østmarkas Venners fagutvalg for skog, friluftsliv og verneområder.

De tre organisasjonene har forståelse for at det må legges til rette for både skigåing og turer for dagens og nye befolkningsgrupper. Vi mener imidlertid at dette lar seg gjennomføre uten å forringe Dølerud, det mest verdifulle stedet i verneområdet Spinneren. Organisasjonene ber derfor isteden om at det utredes en delt trasé med tilrettelagt skiløype fra Smørholet til Sandbakken, samt en sommertrasé, eventuelt en helårstrasé, vest for verneområdet fra Sølvdobla til Godlia.

– Vi støtter at det etableres tverrforbindelser fra Hanoa/Godliaveien til Sandbakken. Men forutsetningen er at dette gjøres på en skånsom måte, og at en tar vare på naturkvaliteter langs traséen, sier Hågvar.

Smal sykkelsti ble bred grusvei

De tre organisasjonene påpeker i en høringsuttalelse at Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) ser ut til å ha fått mangelfulle opplysninger fra Oslo kommune i saken, siden det hevdes at planene om en helårstrase har ligget inne i kommunens planer siden før Spinneren ble foreslått vernet i 2011. Men dette er ikke riktig: Det eneste som var planlagt før verneprosessen startet var en sykkelsti, vedtatt i Bystyret 20. juni 2007. – En sykkelsti er noe helt annet enn en gruset helårstrasé for flerbruk på inntil 5 meters bredde, påpeker Hågvar.

Organisasjonene mener at Dølerud bør skjermes for gjennomfart og fortsatt få være en oase hvor turgåere stopper opp i stillhet i tråd med Sverre M. Fjelstads ønske.

Kontaktpersoner:Sigmund Hågvar, styremedlem ØVTlf: 917 14510E-post: sigmund@ostmarkasvenner.no

Karen J. Strømstad, Nordstrand-speiderneTlf: 952 36 561E-post: nordstrandspeiderne@yahoo.no

Bjørn Faafeng, leder for NOAs MarkagruppeTlf: 949 75 775E-post: bjanfa@gmail.com

Merknader fra Østmarkas Venner ifm Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for helårstrasé Sølvdobla-Sandbakken kan du lese her.

Du kan også se innslaget angående denne saken som ble vist på Østlandssendingen 12. desember her.