Til hovedinnhold

26.09.18

Sørli besøksgård får budsjettmidler og blir virkelighet

I mange år har folk på østkanten ønsket seg en besøksgård på Sørli ved Nøklevann. Nå skjer det endelig, etter at byrådet i Oslo har satt av betydelige midler til ny bygning og drift på 2019-budsjettet. Besøksgården vil etter planen åpne sommeren 2020, men byrådet håper å kunne starte opp et besøkstilbud i liten skala allerede neste sommer.

Besøksgården på Sørli ved Nøklevann blir endelig realisert i 2019 og 2020. Foto: Helga Gunnarsdóttir.

Sørli gård er et småbruk som ligger inne i Marka ved Bøler, mellom Nøklevann og Haraløkka, i et av de flotteste og mest brukte områdene i Østmarka. Våningshuset har stått tomt siden 2002, og Østmarkas Venner (ØV) har siden 2003 jobbet for å etablere en besøksgård der.

– Ingen husker lenger hvem som først hadde ideen om en besøksgård på Sørli, men jeg har i alle fall funnet at ØV offisielt lanserte ideen om en besøksgård som et av flere innspill til kommunedelplanen for friluftsliv i 2004. Dette har altså tatt lang tid, men nå er vi bare veldig glade for at besøksgården har fått de siste bevilgningene som gjør at drømmen blir til virkelighet, sier ØVs styreleder Helga Gunnarsdóttir.

Sørli gård ligger gunstig til for befolkningen øst i Oslo, nær T-bane og med gode parkeringsmuligheter rett i nærheten. Våningshuset er allerede ferdig restaurert av Bymiljøetaten, og låven og fjøset er snart ferdig.

Full drift i 2020

Byrådet i Oslo har satt av 17 millioner på budsjettet for 2019 til å ferdigstille besøksgården. Pengene skal blant annet brukes til et undervisningsbygg som skal ligge parallelt med låven. I tillegg er det satt av 1,5 millioner til stillinger og drift, slik at Sørli besøksgård skal være i full drift i 2020.

– Sørli blir et flott turmål, sier Lan Marie Nguyen Berg, Oslos byråd for miljø og samferdsel. Foto: Steinar Saghaug.

– Her vil det være blant annet sauer, geiter, griser og høner, og så kommer kyr fra Bogstad gård på sommerbeite. Vi tror dette blir et flott turmål blant annet for barnefamilier, barnehager og skoler, men også for andre brukere av Østmarka, sier Lan Marie Nguyen Berg, Oslos byråd for miljø og samferdsel.

– Byrådet er opptatt av å legge til rette for at flere skal komme seg ut i friluft og oppleve Marka og den flotte naturen vi har her i byen. I budsjettet kommer en kraftig satsing på tilrettelegging for friluftsliv, både på de populære øyene i Oslofjorden, i byggesonen og som her på Sørli gård i Marka, tilføyer Nguyen Berg.

Vedtak som gleder Østmarka-venner

– Det sittende byrådet i Oslo har gjort mange vedtak som gleder Østmarka-venner og andre naturvernere. Jeg minner om at det ikke skjedde noe med Sørli-planene før det nye byrådet rullerte Behovsplanen for idrett og friluftsliv i 2016. Da ble det bevilget seks millioner kroner til rehabilitering av Sørli, etter påtrykk fra oss i ØV. Deretter tok det litt tid før pengene til drift kom på plass, men nå ligger altså alt til rette for en storstilt åpning av dette etterlengtede tilbudet til barn og unge. Dette er en gledens dag for oss alle, sier Helga Gunnarsdóttir.