Til hovedinnhold

22.08.15

Underskriftsaksjon mot aktivitetssoner

En nettbasert underskriftsaksjon mot de omstridte aktivitetssonene i Marka har på kort tid fått nærmere 1900 signaturer, og antallet underskrivere stiger stadig. Østmarkas Venner oppfordrer støtter initiativet:
Skriv under!

Byutviklingskomiteen i Oslo vedtok onsdag 19. august, mot SVs og Miljøpartiet de Grønnes stemmer, en ny kommuneplan som blant annet inneholder et forslag om å omgjøre viktige deler av nærområdene i Marka til såkalte «aktivitetssoner». Østmarkas Venner ser på dette som et alvorlig angrep på markaloven og markagrensa, og vi oppfordrer våre medlemmer til å delta i underskriftsaksjonen. Helst før saken kommer til behandling i Bystyret om kort tid.

Østmarkas Venner protesterte allerede i 2014 mot et opprinnelig kommuneplan-forslag som innebar at nesten 10 prosentav Oslomarka skulle omgjøres til slike soner. Byrådet har senere kommet tilbake med et justert forslag hvor aktivitetssonene er noe redusert. Men i blant annet Østensjø bydel er fortsatt tilnærmet hele randsonen satt av til slike soner, og det er nå i ferd med å reise seg en bred opinion mot forslaget.

Underskriftsaksjonen finner du på linken under:

Nei til aktivitetssoner i marka