Til hovedinnhold

25.01.24

Enebakk vil verne 800 mål skog på grensen til Østmarka nasjonalpark

Kommunestyret i Enebakk ønsker å verne ca. 800 mål skog ved Kristenseteråsen og Rottjernkollen og gjøre området til en del av Østmarka nasjonalpark, som området grenser til. – Dette er noe av den aller eldste og flotteste skogen i hele Østmarka, sier ordfører Christopher Leiknes til Østmarkas Venner.

Den vakre stien over Kristenseteråsen ble blåmerket for noen år siden og går over en serie med tørre og mosegrodde rygger. Foto: Bjarne Røsjø.

Den vakre stien over Kristenseteråsen ble blåmerket for noen år siden og går over en serie med tørre og mosegrodde rygger. Foto: Bjarne Røsjø.

Flertallet i Enebakks kommunestyre har vært imot planene om å opprette nasjonalpark i Østmarka helt siden Østmarkas Venner (ØV) lanserte forslaget i 2012, men etter høstens kommunevalg og regjeringens nasjonalpark-vedtak i november har stemningen snudd. Da kommunestyret i desember 2023 behandlet tre såkalte verbalforslag om nasjonalparken, ble alle tre vedtatt med stort flertall.

– Hvorvidt Kristenseteråsen og Rottjernkollen blir en del av nasjonalparken eller om det isteden skal vernes etter markaloven, er jo opp til Statsforvalteren. Men jeg både håper og tror at arealet blir innlemmet i nasjonalparken. Jeg blir veldig overrasket hvis dette flotte områder ikke blir godtatt som verneområde, sier Enebakks nye ordfører, Christopher Leiknes fra Arbeiderpartiet (Ap), til ØV.

– Jeg er utrolig glad for at stemningen har snudd i Enebakk. I 12 år har vi jo håpet på at dette ville skje,  og at Kristenseteråsen ble en del av nasjonalparken. Dette er veldig flott område, og jeg takker flertallet i kommunestyret for et godt vedtak. Jeg ser fram til videre dialog med ordføreren om denne saken, sier ØVs styreleder Helga Gunnarsdóttir.

De tre vedtakene

Østmarka nasjonalpark og vernet av Kristenseteråsen og Rottjernkollen ble et tema da kommunestyret 11. desember behandlet kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for perioden 2024 til 2027. Vilde Bjerknes (Ap) fremmet tre verbalforslag på vegne av sitt eget parti samt Venstre (V) og Høyre (H). Avstemningen endte med at kommunestyret først ba kommunedirektøren være en pådriver for å få nasjonalparksenter og andre funksjoner knyttet til den nye nasjonalparken lagt til Enebakk, og at det skulle legges fram en sak om hvordan Enebakk kan bli en nasjonalpark-kommune.

Kommunestyret ba også ordføreren nedsette en arbeidsgruppe som skal levere en mulighetsstudie med utgangspunkt i den nye nasjonalparken. Gruppen er allerede etablert og består av politikere samt representanter for lag, foreninger og det lokale næringslivet.

Til sist vedtok kommunestyret at et skogsområde som allerede er administrativt vernet av Enebakk kommune ved Kristenseteråsen og Rottjernkollen, skal tilbys i tråd med den statlige ordningen om frivillig vern. Et vernevedtak vil utløse en erstatning fra staten, som kommunestyret ønsker å avsette i et fond. SV-politikeren Kjell Hovde antydet under møtet at erstatningen kan beløpe seg til tre-fire millioner kroner, men ØV har grunn til å tro at dette er et forsiktig anslag.

Frivillig vern

Frivillig vern av skog går ut på at skogeier tilbyr skogareal for vern. Dersom området har naturfaglige kvaliteter som tilsier at det kan vernes, og vernemyndighetene takker ja til tilbudet, kan området vernes som naturreservat etter naturmangfoldlovens §37.

Kilde : https://frivilligvern.no/

Vil beskrive nasjonalparkens betydning for Enebakk

Christopher Leiknes forklarer stemningsskiftet i kommunestyret med at Østmarka nasjonalpark nå er vedtatt. – Min argumentasjon har vært at vi ikke bør sitte og klage fordi vi ikke får bestemme, men isteden kan vi prøve å gjøre det beste ut av det som foreligger. Det aksepterer flere og flere, og nå vil vi bli med på toget, sier han.

– Jeg er glad for alle disse vedtakene –  og spesielt glad for punktet om en mulighetsstudie, som jeg jobber med nå og skal presentere for kommunestyret til sommeren. Der skal vi beskrive mulige veier videre for hva nasjonalparken kan bety for Enebakk, tilføyer Leiknes.

– Dette er noe av den aller eldste og flotteste skogen i hele Østmarka, sier ordfører Christopher Leiknes. Foto: Enebakk AP.

– Dette er noe av den aller eldste og flotteste skogen i hele Østmarka, sier ordfører Christopher Leiknes. Foto: Enebakk AP.

Fond for lokale miljøtiltak

– Vi har diskutert i flere omganger om Enebakk kommune kan opprette et fond med penger som kan brukes til slike ting som arbeidet med lokale miljøtiltak, og med tilgjengeliggjøring av natur og friluftsliv. Kanskje vi kan bruke noen av pengene til å anlegge rullestolvennlige badeplasser, som det ikke finnes noen av i Enebakk. Vi kan også gjerne bruke penger på å sette i stand naturstier, og det hadde vært fint med en søknadspott for frivillige organisasjoner som ønsker å gjøre noe miljø- eller klimavennlig i Enebakk. Min drøm er også å sette i stand turveien langs Tangenelva mellom Våg og Mjær enda mer enn det som er der i dag. Det føles bedre å bruke fondsmidler til slike ting istedenfor at de skal forsvinne i det store, svarte hullet som kalles drift, kommenterer Leiknes.

Enebakk-ordføreren mener også at nasjonalparken er et argument for å bygge en sammenhengende gang- og sykkelvei langs riksveiene 120 og 155 fra Lillestrøm gjennom Enebakk til Oslo. – Da blir det mulig å sykle rundt hele Østmarka og komme til nasjonalparken fra alle kanter, uten å være avhengig av bil, forteller han.

Det mulige nasjonalpark-området ved Kristenseteråsen og Rottjernkollen er allerede administrativt fredet i Enebakk kommune. Området grenser i nord til Rausjø skog (Oslo kommune), i vest til Fugleleiken og Svarttjern, i øst mot Rottjern. og i sør til enden av Kristenseteråsen. Illustrasjon: Fra Enebakk kommunes flerbruksplan.

Det mulige nasjonalpark-området ved Kristenseteråsen og Rottjernkollen er allerede administrativt fredet i Enebakk kommune. Området grenser i nord til Rausjø skog (Oslo kommune), i vest til Fugleleiken og Svarttjern, i øst mot Rottjern. og i sør til enden av Kristenseteråsen. Illustrasjon: Fra Enebakk kommunes flerbruksplan.

Her trente Heidi Weng

Området har for øvrig sin plass i den nasjonale skisportens historie: Langrenns-stjerna Heidi Weng (som har vokst opp i Ytre Enebakk) og flere andre medlemmer av hennes idretts-familie har brukt Kristenseteråsen som treningsarena for drag i motbakke. Løping i motbakke er en effektiv treningsform for å styrke muskulaturen og øke kondisjonen.

Statsforvalteren har lagd et interaktivt kart som viser grensene for Østmarka nasjonalpark og de tilknyttede friluftslivsområdene. Du kan åpne kartet på hele skjermen ved å trykke her.

På selve Kristenseteråsen finnes det største sammenhengende området med furuskog i Enebakks kommuneskoget – med mange monumentale krokfuruer her. Foto: Bjarne Røsjø.

På selve Kristenseteråsen finnes det største sammenhengende området med furuskog i Enebakks kommuneskoget – med mange monumentale krokfuruer her. Foto: Bjarne Røsjø.

Østmarka nasjonalpark og Enebakk

Østmarkas Venner (ØV) lanserte ideen om en nasjonalpark i Østmarka 2012. Bystyret i Oslo behandlet saken første gang i mars 2013 og gikk inn for saken med 55 mot fire stemmer. De andre kommunene rundt Østmarka gikk imot planene i første omgang.

Lokalvalget i 2016 førte til at Østmarka-kommunene fikk nye kommunestyrer, og det ble flertall for en nasjonalpark-utredning i både Oppegård, Ski, Rælingen og Lørenskog. Men i desember 2016 stemte flertallet i Enebakk kommunestyre fortsatt nei til utredning.

Det politiske flertallet i Enebakk holdt på motstanden også etter lokalvalget i 2020, men partiene AP, SV og V utgjorde etter hvert et stort mindretall som var positive til nasjonalparken.

Mer informasjon:

Østmarkas Venner: Østmarka har endelig fått en unik nasjonalpark. Publisert 10. november 2023

Dagsavisen: Tålmodighetsprøven er over: Nasjonalpark i Østmarka etter 4.198 dager. Publisert 10. november 2023

Østmarkas Venner: Temaside med våre artikler om nasjonalparken