Til hovedinnhold

14.11.23

Første, lykkelige skritt inn i Østmarka nasjonalpark

Johan G. Ellingsen, Helga Gunnarsdóttir og Sigmund Hågvar er de tre Østmarka-vennene som har kjempet for etableringen av en nasjonalpark i Østmarka helt siden de utviklet ideen i 2011. Mandag 13. november tok de sine første skritt inn i nasjonalparken, tre dager etter at den ble opprettet av Kongen i statsråd.

Johan G. Ellingsen, Helga Gunnarsdóttir og Sigmund Hågvar er de eneste som var styremedlemmer i Østmarkas Venner både da planleggingen begynte i 2011, og som fortsatt er med i styret. Her skritter de inn i Østmarka nasjonalpark for aller første gang!

Johan G. Ellingsen, Helga Gunnarsdóttir og Sigmund Hågvar er de eneste som var styremedlemmer i Østmarkas Venner både da planleggingen begynte i 2011, og som fortsatt er med i styret. Her skritter de inn i Østmarka nasjonalpark for aller første gang!

– Velkommen til Østmarka nasjonalpark! sa Østmarkas Venners nåværende styreleder Helga Gunnarsdóttir like før hun skrittet over grensen fra friluftslivsområdet ved Sandbakken og inn i det området som ble nasjonalpark fredag 10. november.

– Dette er vår store gave til fremtiden, tilføyde Sigmund Hågvar. – Og kanskje den mest kortreiste nasjonalparken i kongeriket, supplerte Johan G. Ellingsen. Så gikk de et skritt til, og dermed var de inne i nasjonalparken de hadde drømt om i mer enn 12 år.

Disse tre turkameratene er de eneste som var styremedlemmer i ØV både da ideen om en nasjonalpark oppstod i organisasjonens styre i 2011, og som fortsatt er med i organisasjonens styre. Nasjonalparken har vært tema på alle styremøter i ØV fra 2011 og fram til i dag, så denne saken kan de alt om.

Nasjonalparken kommer helt sikkert til å bli tema også i mange kommende styremøter, for jobben er ikke avsluttet. Det skal for eksempel planlegges en formell innvielse, og kanskje kommer det et nasjonalparksenter som skal finne en fin plassering. Og hvordan skal nasjonalparken forvaltes?

Video på YouTube: Det første skrittet inn i Østmarka nasjonalpark

Nærbilde av det historiske skrittet inn i nasjonalparken. Alle foto: Bjarne Røsjø, Østmarkas Venner.

Et lite skritt for et menneske, men et stort skritt for naturvernet i Norge! Alle foto: Bjarne Røsjø, Østmarkas Venner.

Til nasjonalparken i løpet av minutter

Det er ikke så lett å se en grense under trærne i skogen, men på den historiske mandagsturen hadde naturvernerne med seg et nøyaktig kart fra Statsforvalteren. Der er det klart at nasjonalparken begynner på toppen av den bratte bakken opp fra Sandbakken sportsstue mot Rekselåsen – bare et par hundre meter fra kaffekoppene og godsakene på den populære markastua. Du trenger altså ikke gå langt for å oppleve en vakker og nær uberørt natur i Norges nyeste nasjonalpark – du er der i løpet av få minutter.

Sandbakken ligger ved den vestlige grensen mot nasjonalparken, men det er kort vei til nasjonalparken også fra blant annet Bysetermåsan, Rustadsaga, og Krokhol

Nyheten om at regjeringen hadde vernet 54 kvadratkilometer (km2) i kommunene Oslo, Nordre Follo, Lørenskog, Rælingen og Enebakk som nasjonalpark, var blitt kjent tidlig om morgenen fredag 10. november. Samtidig ble det kjent 17 km2 i tillegg ble vernet som friluftslivsområder.

– Et lite skritt for et menneske ..

Nasjonalparker er i prinsippet vernet for evig og alltid, så det var et historisk øyeblikk da de tre Østmarka-vennene gikk inn i nasjonalparken for første gang. Dette er dessuten en unik nasjonalpark: Østmarka er Norges mest kortreiste nasjonalpark, og Norge er blitt en av få nasjoner som har en nasjonalpark like ved hovedstaden. Dette er også Norges første nasjonalpark i et lavereliggende skogsområde på Østlandet.

Derfor fant Johan G. Ellingsen grunn til å parafrasere den amerikanske astronauten Neil Armstrongs berømte replikk da han i 1969 ble det første mennesket som satte foten på månens overflate:

– Dette er et lite skritt for et menneske, men et stort skritt for naturvernet i Norge, sa Ellingsen.

Også klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener at Østmarka nasjonalpark er mer enn et lokalt vern:

– Vernet bidrar til å nå det nye globale målet om 30 prosent bevaring. Dette vernet er bra for naturen, bra for folk og bra for folkehelsen, uttalte klima- og miljøminister Bjelland Eriksen i en pressemelding fredag morgen. Senere på dagen møtte statsråden pressekorpset og en mengde naturvernere og markavenner ved Rustadsaga, og der var det bare blide fjes å se.

Stien fra Sandbakken over Rekselåsen er et barnål-strødd kunstverk, der den slynger seg mellom gamle trær, mosegrodde tuer og blåbærlyng med et dryss av den hviteste snø.

Stien fra Sandbakken over Rekselåsen er et barnål-strødd kunstverk, der den slynger seg mellom gamle trær, mosegrodde tuer og blåbærlyng med et dryss av den hviteste snø.

Roste Østmarkas Venner og Ola Elvestuen

Andreas Bjelland Eriksen fortalte blant annet at han ikke hadde jobbet med denne saken veldig lenge, fordi han tok over statsrådposten etter Espen Barth Eide så sent som 16. oktober. Han understreket deretter at Barth Eide hadde jobbet mye med saken, før han ga en raus honnør til Venstre-politikeren Ola Elvestuen for hans store innsats for nasjonalparken – både som miljøbyråd i Oslo, som stortingsrepresentant og som statsråd.

– Østmarkas Venner har jobbet fantastisk godt med denne saken over lang tid. Det er utrolig mange mennesker som fortjener en stor del av æren for at vi i dag kan treffes her, spise boller, drikke kaffe og bare ha det hyggelig sammen, sa Bjelland Eriksen.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen var med på å vedta nasjonalparken, Helga Gunnarsdóttir kjempet for den i tolv år, og Ola Elvestuen støttet saken både da han var miljøbyråd i Oslo, stortingsrepresentant og klima- og miljøminister (2018-2020). Bildet er tatt på pressekonferansen i friluft ved Rustadsaga sportsstue fredag 10. november.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen var med på å vedta nasjonalparken, Helga Gunnarsdóttir kjempet for den i tolv år, og Ola Elvestuen støttet saken både da han var miljøbyråd i Oslo, stortingsrepresentant og klima- og miljøminister (2018-2020). Bildet er tatt på pressekonferansen i friluft ved Rustadsaga sportsstue fredag 10. november.

Slik er nasjonalparken

Statusen som nasjonalpark innebærer blant annet at det ikke skal komme flere kraftlinjer, skogsbilveier eller flatehogster i denne delen av Østmarka.

dette skalerbare kartet ser du grensene for den nye nasjonalparken og friluftslivsområdene. Du kan zoome inn og ut, samt skru av og på følgende kartlag:

  • andre verneområder i Østmarka
  • inngrepsfri natur
  • de to tidligere friluftslivsområdene
  • rødmerka skiløyper

Norge har nå 48 nasjonalparker – 41 i Fastlands-Norge og sju på Svalbard. De fleste ligger enten langt fra folk eller høyt til fjells.

Dette kartet viser omfanget av den nye nasjonalparken med friluftslivsområder. Illustrasjon: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Dette kartet viser omfanget av den nye nasjonalparken med friluftslivsområder. Illustrasjon: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Den historiske første turen i Østmarka nasjonalpark er over. Sandbakken sportsstue i bakgrunnen.

Den historiske første turen i Østmarka nasjonalpark er over. Sandbakken sportsstue i bakgrunnen.

Her gikk Østmarka-vennene inn i den nye nasjonalparken; bildene ble tatt ved den røde prikken. Sandbakken sportsstuer er den lille husklyngen litt til venstre for midten av bildet.

Her gikk Østmarka-vennene inn i den nye nasjonalparken; bildene ble tatt ved den røde prikken. Sandbakken sportsstue er den lille husklyngen litt til venstre for midten av bildet.

Samleside med artikler om nasjonalparken

Østmarkas Venner har samlet en mengde artikler om nasjonalparken, både innholdet og prosessen, på en egen temaside. Den eldste artikkelen på siden stammer fra mai 2012:

ØVs temaside om nasjonalparken i Østmarka.