Til hovedinnhold

10.11.23

Østmarka har endelig fått en unik nasjonalpark

Det er mye som er unikt med Østmarka nasjonalpark, som regjeringen fredag 10. november vedtok å verne. Dette er nemlig Norges første bynære nasjonalpark, og den første som dekker et stort skogsområde i lavlandet i Sør-Norge. Regjeringen har også lagt større vekt på brukerinteressene enn det som er vanlig.

ØVs styreleder Helga Gunnarsdóttir og statsråd Anders Bjelland Eriksen var lykkelige hovedpersoner ved Rustadsaga i dag. Foto: Bjarne Røsjø.

ØVs styreleder Helga Gunnarsdóttir og statsråd Andreas Bjelland Eriksen var lykkelige hovedpersoner ved Rustadsaga i dag og stilte opp til mange intervjuer. Foto: Bjarne Røsjø.

Nyheten om at regjeringen hadde vernet 54 kvadratkilometer (km2) i kommunene Oslo, Nordre Follo, Lørenskog, Rælingen og Enebakk som nasjonalpark var blitt kjent tidlig fredag morgen, sammen med beskjeden om at 17 km2 i tillegg nå er vernet som friluftslivsområde. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (AP) møtte derfor bare veldig blide fjes da han kom gående til Rustadsaga sportsstue ved Nøklevann kl. 12, for å møte pressen og markavenner til en pressekonferanse i skogkanten.

– Endelig har vi fått på plass Østmarka nasjonalpark, som jeg vet at mange har jobbet for lenge. Dette er en stor dag for mange, og noe av det som har vært gøyest i løpet av dagen i dag har vært å få en del hyggelige meldinger fra folk, sa Bjelland Eriksen til de tallrike frammøtte.

– Aldri har så mange mennesker i Norge fått en nasjonalpark rett i nabolaget! skrev regjeringen i en pressemelding. Forskningsnettstedet forskning.no konstaterte senere på dagen at Norge nå blir et av få land med en stor nasjonalpark rett ved hovedstaden.

Tre sentrale personer i nasjonalpark-arbeidet: Sigmund Hågvar, Helga Gunnarsdóttir og Johan G. Ellingsen. De var styremedlemmer i Østmarkas Venner da planleggingen begynte i 2011, og det er de fortsatt. Foto: Bjarne Røsjø.

Tre sentrale personer i nasjonalpark-arbeidet: Sigmund Hågvar, Helga Gunnarsdóttir og Johan G. Ellingsen. De var styremedlemmer i Østmarkas Venner da planleggingen begynte i 2011, og det er de fortsatt. Foto: Bjarne Røsjø.

En tåre i øyekroken

– Dette er en gledens dag for alle oss som har jobbet for dette i 11-12 år. Da jeg ble ringt opp av departementet i går og invitert til pressemøte fikk jeg en tåre i øyekroken, forteller styreleder Helga Gunnarsdóttir i Østmarkas Venner.

– Dagen har vært hektisk og det er utrolig hyggelig å se og snakke med så mange blide mennesker og få så mange gratulasjoner i alle kanaler. Det sier noe om at dette historiske vernet betyr mye for mange.

– I morgen har jeg planer om å besøke Sverre M. Fjelstad med blomster og gratulasjoner. Jeg er så glad for at han fikk oppleve dette. Sverre har vært en stor støttespiller og inspirator. I dag er jeg lettet og takknemlig for alle de som har støttet oss og som har jobbet med saken. Jeg vil særlig trekke fram styremedlem Sigmund Hågvar og vår tidligere styreleder Johan Ellingsen som har stått støtt og jobbet mye med ulike sider av saken helt fra start til mål.

Anders Bjelland Eriksen møtte bare blide fjes da han møtte opp på Rustadsaga for å fortelle om at regjeringen hadde vedtatt et nytt og stort vern i Østmarka. Foto: Bjarne Røsjø.

Andreas Bjelland Eriksen møtte bare blide fjes da han møtte opp på Rustadsaga for å fortelle om at regjeringen hadde vedtatt et nytt og stort vern i Østmarka. Foto: Bjarne Røsjø.

Honnør til Ola Elvestuen og Østmarkas Venner

Den relativt ferske klima- og miljøministeren Andrea Bjelland Eriksen kommenterte på Rustadsaga at han ikke hadde jobbet med denne saken veldig lenge, fordi han tok over statsrådposten etter Espen Barth Eide så sent som 16. oktober. Han understreket deretter at Barth Eide hadde jobbet mye med saken, før han ga en raus honnør til Venstre-politikeren Ola Elvestuen for hans store innsats for nasjonalparken – både som miljøbyråd i Oslo, som stortingsrepresentant og som statsråd.

– Østmarkas Venner har jobbet fantastisk godt med denne saken over lang tid. Det er utrolig mange mennesker som fortjener en stor del av æren for at vi i dag kan treffes her, spise boller, drikke kaffe og bare ha det hyggelig sammen, sa Bjelland Eriksen.

Sverre M. Fjelstad

Den legendariske naturfotografen og fjernsynspioneren, som nå er 93 år gammel, tenkte seg en nasjonalpark i Østmarka allerede for mer enn 70 år siden. Arkivfoto: Per Erik Fjeld.

Bra for naturen, for folk og for folkehelsen

I en pressemelding som ble sendt fra klima- og miljødepartementet fredag formiddag forklarte statsråden at det store området i Østmarka er vernet både for å bevare naturen i seg selv, og for å sikre at befolkningen i framtiden har tilgang til mer intakt natur for rekreasjon, friluftsliv og fysisk aktivitet.

–Vernet bidrar også til å nå det nye globale målet om 30 prosent bevaring. Dette vernet er bra for naturen, bra for folk og bra for folkehelsen, het det i pressemeldingen.

Regjeringen fulgte Statsforvalterens forslag

Statsforvalteren sendte i oktober 2022 tre alternative forslag på høring, med ulike variasjoner av vernekategorier og arealstørrelse. Regjeringen har nå bestemt å verne en stor nasjonalpark i tråd med alternativ 1 i høringen, og fulgte dermed ikke opp Miljødirektoratets forslag om en redusert nasjonalpark på bare 40 km2 med tilstøtende friluftslivsområder på 31 km2.

– Det har vært et stort engasjement for vern i Østmarka, både for og imot vern, avgrensing og vernebestemmelser. De fleste som uttalte seg i høringen ønsker en stor nasjonalpark.

Regjeringen har lyttet til disse innspillene og verner nå en stor nasjonalpark i tråd med Statsforvalterens tilråding, sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i pressemeldingen.

Regjeringen gikk inn for den store og sammenhengende nasjonalparken som Statsforvalteren hadde foreslått, men med noen mindre justeringer i verneforskriftene. Kart: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Regjeringen gikk inn for den store og sammenhengende nasjonalparken som Statsforvalteren hadde foreslått, men med noen mindre justeringer i verneforskriftene. Kart: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Regjeringens vedtak innebærer at det eksisterende Østmarka naturreservat (18 km2) og 2,5 km2 av Spinneren friluftslivsområde (3,5 km2) er innlemmet i nasjonalparken. I den delen av nasjonalparken som tidligere omfattet Østmarka naturreservat videreføres i stor grad gjeldende restriksjonsnivå og ivaretakelse av verneverdier. Her er det mindre tilrettelegging for idrett og friluftsliv.

Samtidig med vern av nasjonalparken, er også Østmarka friluftslivsområde vernet vest og nord for nasjonalparken. Området dekker 16,9 km2 i Oslo og Nordre Follo kommuner.  1,1 km2 av Spinneren friluftslivsområde og hele Hauktjern friluftslivsområde inngår i det nye friluftslivsområdet.

Statsråden vil gå mer i Østmarka

Andreas Bjelland Eriksen fortalte til Østmarkas Venner at han bor på Sagene og har vært på tur i Østmarka før, selv om han kanskje er enda bedre kjent i andre deler av Oslomarka.

– Men nå har jeg en veldig god unnskyldning for å komme oftere til Østmarka, og den kommer jeg til å gripe fatt i. Nå har jeg allerede blitt invitert med på tur av Helga Gunnarsdóttir, tilføyde statsråden.

På spørsmål fra ØV om bakgrunnen for at departementet la seg tett opp til Statsforvalterens forslag istedenfor det som kom fra Miljødirektoratet, svarte Bjelland Eriksen at departementet har vært opptatt av å sikre et størst mulig område.

– Samtidig synes jeg at en del av de poengene og innspillene vi har fått knyttet til bruk har vi klart å lande godt. Det har og vært viktig for oss å verne et sammenhengende område, for det sikrer verneverdiene på den beste mulige måten, tilføyde han.

Anders Bjelland Eriksen roste Venstre-politikeren Ola Elvestuen for hans store innsats i arbeidet som førte fram til det nye vernet i Østmarka.

Andreas Bjelland Eriksen roste Venstre-politikeren Ola Elvestuen for hans store innsats i arbeidet som førte fram til det nye vernet i Østmarka.

Mer om verneforskriftene

Østmarka nasjonalpark og Østmarka friluftslivsområde dekker ulike geografiske virkeområder og har ulik struktur, med ulike verneforskrifter. Det er i hovedsak verneformålene og forskriftsoppsettet som skiller de to forskriftene. De aller fleste som bruker marka gjennom ulike aktiviteter, kan derfor krysse vernegrensene uten hensyn til restriksjonsnivå.

– Jeg er svært glad for at vi får en nasjonalpark i Østmarka som sikrer befolkningen tilgang til flott natur og fortsatt bruk til idrett og friluftsliv. Vi må forvente økt bruk av Østmarka både på grunn av befolkningsvekst og på grunn av områdets nye status. Det blir derfor ekstra viktig at forvaltningsmyndigheten følger utviklingen og om nødvendig legger om eller lager nye løyper til steder som tåler mer ferdsel, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Saksbehandlere i klima- og miljødepartementet (KLD) og hos Statsforvalteren (SF) har jobbet mye med å få nasjonalparken på plass. Fra venstre: Ernst Inge Espeland, seniorrådgiver KLD; Olav Thøger Haaverstad, seniorrådgiver SF Oslo og Viken; Tone Mejlgaard, tidligere rådgiver SF Oslo og Viken; Ellen Lien seksjonssjef SF Oslo og Viken; Gunhild Dalaker Tuseth, direktør SF Oslo og Viken; Asbjørn Solås, seniorrådgiver KLD.

Saksbehandlere i klima- og miljødepartementet (KLD) og hos Statsforvalteren (SF) har jobbet mye med å få nasjonalparken på plass. Fra venstre: Ernst Inge Espeland, seniorrådgiver KLD; Olav Thøger Haaverstad, seniorrådgiver SF Oslo og Viken; Tone Mejlgaard, tidligere rådgiver SF Oslo og Viken; Ellen Lien seksjonssjef SF Oslo og Viken; Gunhild Dalaker Tuseth, direktør SF Oslo og Viken; Asbjørn Solås, seniorrådgiver KLD.

Verneforslaget som ble oversendt til departementet åpnet opp for mer aktivitet og tiltak enn andre nasjonalparker i Norge.

Regjeringen er enig i at det må legges mer vekt på brukerinteressene i Østmarka, og støtter forslagene om å åpne opp for mer aktivitet og tiltak her. Dette betyr bl.a.:

 • Sykling på sti er tillatt både med vanlig sykkel og el-sykkel. El-sykkel er ellers generelt forbudt i andre nasjonalparker, og vanlig sykkel kun tillatt på få utvalgte stier.
 • Oppkjøring av etablerte skiløyper er tillatt uten søknad
 • Organisert trening er tillatt uten søknad
 • Skirenn i eksisterende løyper, terrengløp på sti, Terrengsykkelrittet og o-løp er gitt egne unntaksbestemmelser
 • Fjerning av trær og annen vegetasjon på egen tomt rundt hytter er tillatt
 • Hogst av ved på private hytteeiendommer er tillatt
 • Private hytter kan få tillatelse til mindre påbygg/utvidelser
 • Stier og løyper kan legges om etter søknad
 • Utsiktspunkter kan ryddes og nye bålplasser kan etableres etter søknad

 

Regjeringen har utviklet verneforskrifter som skal å imøtekomme varierte behov og ønsker:

 • Organisert ferdsel kan gjennomføres uten søknad
 • Bare arrangement som kan utgjøre fare for nevneverdig skade på verneverdiene krever søknad
 • Det kan gis tillatelse til skånsomt uttak av enkelttrær til bygging og vedlikehold av bruer, klopper, kavler og lignende
 • Sykling er i tillegg til på sti og vei også tillatt på islagte vann
 • Det kan gis tillatelse til anleggelse av nye stier og løyper
 • Det kan gis tillatelse til oppføring av mobilmast ved Rausjøgrenda
 • Hytteeiere kan få tillatelse til hogst av ved utenfor egen tomt der grunneier samtykker
 • I friluftslivsområdet kan det gis tillatelse til etablering av bålplasser, gapahuker, flytebrygger for bading og fisking og andre mindre tilretteleggingstiltak

Kongelig resolusjon, verneforskrifter og kart

Verneforskriften for Østmarka nasjonalpark har bl.a. til formål «å bevare et naturområde som også gir viktig grunnlag for befolkningens kultur, helse og trivsel nå og i fremtiden.» Begrepene «kultur, helse og trivsel» favner vidt, og omfatter både rekreasjon, friluftsliv og idrett, samt folkehelse. Idrett kan omfattes av en vid forståelse av kulturbegrepet, men også av «helse og trivsel» fordi friluftsliv og idrett bidrar mye til nettopp til befolkningens trivsel og helse. Verneforskriften for Østmarka friluftslivsområde har blant annet til formål å bevare «et friluftslivsområde som også har særlig betydning for idrett».

Regjeringen har publisert en nyhetsmelding med linker til både vernekart og verneforskrifter for Østmarka nasjonalpark og Østmarka friluftslivsområde. Der ligger også den kongelige resolusjonen til nedlasting:

Østmarka nasjonalpark og Østmarka friluftslivsområde vernet

Mer informasjon:

Dagsavisens intervju med ØV-lederen Helga Gunnarsdottir: Har ventet i over 11 år: – Dette er en fantastisk nyhet

NRKs hovedsak om det nye vernet i Østmarka: Endelig bestemt – Østmarka blir nasjonalpark