Til hovedinnhold

10.11.23

Nasjonalparken i Østmarka er vedtatt!

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen kunngjorde fredag at Østmarka nasjonalpark er vedtatt. – Denne gledelige nyheten har vi ventet lenge på! sier styreleder Helga Gunnarsdóttir i Østmarkas Venner.

Styret i Østmarkas Venner jubler over nasjonalpark-vedtaket. Foto: Bjarne Røsjø, Østmarkas Venner.

Styremedlemmene i Østmarkas Venner (ØV) fikk mistanke  om et mulig nasjonalpark-vedtak torsdag ettermiddag, da klima- og miljøministeren inviterte til pressemøte på Rustadsaga dagen etter.

– Men vi turte ikke slippe jubelen løs før vi hørte hva han hadde å si, understreker Helga Gunnarsdóttir .

– Vi er utrolig lykkelige og glade i dag. Espen Barth Eide lovet oss en stor og kortreist nasjonalpark da han var klima- og miljøminister, og det har hans etterfølger Andreas Bjelland Eriksen nå landet trygt. Dette nye vernet er meget viktig både for naturen og naturopplevelsen for dagens og kommende generasjoner. Nå blir et område på til sammen 71 kvadratkilometer vernet i Østmarka. Tusen hjertelig takk til alle som støttet oss og bidratt på ulike måter!

Les intervjuet med Helga Gunnarsdóttir i Dagsavisen:

Tålmodighetsprøven er over: Nasjonalpark i Østmarka etter 4.198 dager .

Fra toppen av Tonekollen ser du store deler av nasjonalparken. Foto: Vidar Svarttjernet.

Den første bynære nasjonalparken

– Vi verner Østmarka både for å bevare naturen i seg selv og for å sikre at befolkningen i framtiden har tilgang til mer intakt natur for rekreasjon, friluftsliv og fysisk aktivitet. Vernet bidrar også til å nå det nye globale målet om 30 prosent bevaring. Dette vernet er bra for naturen, bra for folk og bra for folkehelsen, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i en pressemelding.

Dermed oppretter man for første gang en bynær nasjonalpark. Østmarka nasjonalpark er vernet etter naturmangfoldloven og dekker 54 kvadratkilometer i kommunene Oslo, Nordre Follo, Lørenskog, Rælingen og Enebakk. Det eksisterende Østmarka naturreservat og deler av Spinneren friluftslivsområdet blir innlemmet i nasjonalparken. I tillegg blir 17 kvadratkilometer vest og nord for nasjonalparken vernet som friluftslivsområde. Dette innlemmer resten av Spinneren friluftslivsområde og hele Hauktjern friluftslivsområde.

Østmarka er det første skogsområdet i lavlandet i Sør-Norge som får et varig vern som nasjonalpark. Nasjonalparken består i hovedsak av skog med variert topografi og innslag av myrer, sjøer og vannsystemer. Det er også mange kulturminner i området og større innslag av gammelskog enn i Oslomarka for øvrig.

Det er ikke hele Østmarka som blir vernet: Det er fortsatt ca. 150 km² av arealet innenfor markalovens virkeområde i Østmarka som ikke omfattes av et vern.

Verneverdier bevart for fremtidige generasjoner

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at viktige verneverdier nå blir bevart for fremtidige generasjoner.

– Østmarka representerer en sjelden natur, en natur som mange mennesker er glad i og som det er viktig at vi tar vare på. Slik kan folk også i fremtiden ha tilgang til den intakte naturen som Østmarka representerer, sier Bjelland Eriksen til NRK.

Statsråden sier til NRK at det er lagt stor vekt på å imøtekomme friluftslivets og idrettens behov og ønsker.

– I all hovedsak så skal folk fortsatt få lov til å bruke Østmarka på den måten de har vært vant til. Det kommer til å være lov å drive med idrett, dra på telttur, fiske og å gå på ski. Og så er det noen ting som man må fremme en søknad for å få lov til, sier klima- og miljøministeren til NRK.

Østmarka og resten av Oslomarka er allerede vernet etter markaloven.

– Den store praktiske forskjellen er at det nå blir forbud mot større inngrep, for eksempel å etablere større, ny infrastruktur som veier.

– Og det blir forbudt med tradisjonell tømmerhogst, sier Andreas Bjelland Eriksen.

Tolv års arbeid førte fram

I styret i ØV oppstod tanken om en nasjonalpark høsten 2011, og forslaget ble offentlig lansert 14. mai 2012. Deretter gikk det flere år med diskusjoner og argumentasjon før daværende klima- og miljøminister Ola Elvestuen i mars 2018 bestilte en kartlegging av verneverdiene, som et første skritt på veien mot en nasjonalpark. Oppdraget gikk til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

– Fylkesmannens rapport om verneverdiene, som kom i desember samme år, ble den beste julegaven vi kunne få: Den støttet ØVs syn og la grunnen for at en formell verneprosess kunne startes, minnes Gunnarsdóttir.

Gjennombruddet ØV hadde ventet på siden 2011 kom 13. november 2019. Da holdt Ola Elvestuen pressebriefing på Vangen skistue og kunngjorde oppstart av verneprosessen for nasjonalpark i Østmarka. Deretter gikk prosessen sin korrekte gang gjennom flere instanser helt fram til Miljødirektoratet i mai 2023 leverte en anbefaling til Klima- og miljødepartementet. Der lå saken til behandling helt til regjeringen Støre tok sin beslutning 10. november 2023.

Eriksvann ligger sentralt i nasjonalparken og er et populært turmål med lett adkomst fra Sandbakken. Foto: Anders Rinvold.