Til hovedinnhold

05.07.17

ØV har sympati med NOAs aksjon mot bygging av skogsbilvei

Østmarkas Venner viser til NOAs aksjon mot bygging av skogsbilvei ved Dammyra på Krokskogen. Vi har stor forståelse for aksjonen og mener på prinsipielt grunnlag at veibyggingen bør stanses.

Naturvernforbundets aksjon mot bygging av Dammyrdalsveien startet 13. juni. Foto: TNC/Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) gikk tirsdag 13. juni til aksjon mot byggingen av skogsbilvei i Dammyrdalen, som ligger på Krokskogen, mellom Sørkedalen og Lommedalen. Veien vil skjære av det siste sammenhengende beltet medveiløs natur mellom Oslo/Bærum og Ringerike. Blir veien vinterbrøytet, vil den også ødelegge nærmarkas snøsikreste skiløype langs Gråseterveien. Arbeidet med veibyggingen ble igangsatt til tross for at beslutningsgrunnlaget er til vurdering hos Sivilombudsmannen, etter en klage fra NOA.

– Vårt krav om utsatt igangsetting ligger nå til behandling i Klima- og miljødepartementet. Departementet kan sette ned foten inntil Sivilombudsmannen har behandlet saken. Fylkesmannen mener det ikke er nødvendig med noen egen saksbehandling etter Markaloven. Det er vi uenige med Fylkesmannen i, og det er dette Sivilombudsmannen skal vurdere, sier styreleder Gjermund Andersen til Dagsavisen.

Tre grunner for ØVs støtte

Østmarkas Venner befatter seg ikke med saker som ligger utenfor Østmarka, men det er likevel tre grunner til at styret i Østmarkas Venner har forståelse for NOAs aksjon i denne saken på prinsipielt grunnlag:

Vil endre markaloven

Også Miljøpartiet de Grønnes stortingsrepresentant Rasmus Hansson forsvarer Naturvernforbundets aksjoner for å stanse anleggsmaskinene.

– Jeg har stor sympati for aksjonene som nå pågår i Marka. I neste stortingsperiode vil jeg fremme forslag om en endring av markaloven slik at vi unngår en ny bølge av veiutbygginger i Marka. Denne saken illustrerer tydelig at loven gir altfor stort rom for større naturinngrep som svekker natur- og opplevelsesverdier i Norges viktigste friluftsområde, sier Hansson til Dagsavisen.

Polfarer Liv Arnesen aksjonerer med NOA

– Dette er mitt hjertebarn, sier eventyrer og polfarer Liv Arnesen som støtter NOAs aksjon. Det er et urørt område, hvor man kan gå milevis uten å se en skogsbilvei. Jeg bruker Marka mye og er of​te i akkurat dette området. Det er veldig trist om denne veien kommer. Vi er i ferd med å ødelegge den unike naturen vi har, det er bare til å gråte av. Nå må vi ta vare på det som er igjen, sier Arnesen.

Mer informasjon:

Artikkel i Dagsavisen: Kjemper mot vei. Publisert 26. mai 2017

Artikkel i Dagsavisen: Vil stanse veier. Publisert 1. juli 2017

NOAs artikkel: Prøver å unngå oppmerksomhet om omstridt veianlegg. Publisert 14. juli 2017 (Ikke lenger tilgjengelig)