Til hovedinnhold

03.04.11

Årsmøte i Østmarkas Venner

Steinar Saghaug gikk av etter 13 år som leder på et godt besøkt årsmøte i Østmarkas Venner den 31. mars 2011. Steinar Saghaug ble utnevnt som æresmedlem i foreningen. Johan Ellingsen fra Enebakk ble valgt som ny leder av Østmarkas Venner.