Til hovedinnhold

09.03.05

Alternativ til Prinsdal skytebane - høringssvar

Østmarkas Venner har mottatt til høring sak om alternativ til Prinsdal skytebane. Av de forslag som er vurdert ligger to av alternativene i Østmarka, Godlia og Grønmo. Oslo kommune anbefaler å legge skytebane på Godlia.

Østmarkas Venner går sterkt mot å anlegge ny skytebane innenfor Markagrensa i Østmarka. Dette vil være i strid med de planbestemmelsene som gjelder for Oslomarka. Vi oppfordrer kommunen til å starte opp en omfattende utredning med tanke på å finne en skytebanelokalisering som ikke kommer i konflikt verken med boligområder eller viktige friluftsområder/Marka.

En slik løsning må finnes i rimelig nærhet til Oslo øst, men også nabokommuner må kunne vurderes, og det må planlegges i et 50-årsperspektiv. Vi håper Oslo kommune legger bort alle forslag om å bygge skytebane i Østmarka eller dens umiddelbare nærhet.