Til hovedinnhold

09.09.21

Blomsterfluene: Viktig og artsrik insektgruppe i Østmarka

Østmarka vurderes som en fremtidig nasjonalpark, og da er det positivt å kjenne til mest mulig av det artsrike insektlivet som fins i området. Det er nå registrert 75 arter av de fargerike blomsterfluene i Østmarka, og en av dem er en sjelden art med få funn i Norge.

Dette er en mørk messingblomsterflue, som er en sjelden og rødlistet art som finnes i Sør-Norge. Foto: Tore Randulff Nielsen.

Blomsterfluene er vanligvis tallrike i skog og mark, der de søker nektar og pollen, og der de pollinerer en mengde blomsterplanter. Som plantebestøvere ses de som den nest viktigste gruppen, etter biene.

Larvene av et stort flertall arter er bladlus-etere. Andre larver er nedbrytere av organiske planterester i våtmark, mens atter andre deltar i nedbrytningen av døde trær m.m. Fluene er selv mat for mange insektetende fugler som meiser, sangere og andre småfugl.

Blomsterfluer er fargerike, svært raske og lett synlige insekter, ofte med sterkt gule og svarte tegninger. De kan lett oppfattes som veps, bier eller humler – en likhet som til en viss grad beskytter dem overfor predatorer. Artene er gode flygere som ofte sees stående stille i luften, for deretter raskt å forsvinne.

Artsmangfold i Østmarka

Blomsterfluene tilhører familien Syrphidae, som er en artsrik familie med over 6000 kjente arter. I løpet av en registrering i 2020 og 2021 er det nå funnet til sammen 75 arter, tilhørende 33 slekter, i Østmarka. En av de påviste artene heter mørk messingblomsterflue – latinsk navn: Callicera aurata – og er en sjelden og rødlistet art med bare noen få funnsteder fra før i Norge. Den fullstendige listen over alle Østmarka-artene kan leses nederst i denne artikkelen.

Vanlig markblomsterflue: En middelstor art som er en av de vanligste blomsterflueartene i Norge. Foto: Tore Randulff Nielsen.

Østmarka er et vakkert naturområde med stort artsmangfold. Det er å håpe at gjeldende undersøkelse vil bidra til at området kan få en ny nasjonalpark.

Materialet blir gitt til Insektavdelingen ved Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo. Forfatteren takker Sabima for reisetilskudd til områdene.

Mer om artsmangfoldet i Østmarka: Østmarka har en overraskende rik moseflora

Nederst på siden kan du se flere bilder av noen av artene.

Artsoversikt: Blomsterfluer i Østmarka

Artsoversikt: Blomsterfluer i Østmarka

Anasimyia lineata
snutedamblomsterflue

Callicera aurata
mørk messingblomsterflue

Chalcosyrphus nemorum
flekket råtevedblomsterflue

Cheilosia albitarsis
soleieblomsterflue

Cheilosia gigantea
høymolflue

Cheilosia pagana
hundekjeksflue

Cheilosia longula
spissnutet soppblomsterflue

Cheilosia pubera
pudret urteblomsterflue

Cheilosia urbana
hårsveveflue

Cheilosia vernalis
ryllikurteblomsterflue

Chrysogaster soltitialis
svartvinget engblomsterflue

Chrysotoxumfestivumeng
vepseblomsterflue

Criorhina asilica
brun pelsblomsterflue

Dasysyrphus neovenustus
mangler norsk navn

Dasysyrphus pinastri
furuskogblomsterflue

Dasysyrphus venustus
praktskogblomsterflue

Didea intermedia
mørk vinkelblomsterflue

Episyrphus balteatus
dobbeltbåndet blomsterflue

Eristalis arbustorum
liten droneflue

Eristalis horticola
hagedroneflue

Eristalis intricaria
svartskjeggdroneflue

Eristalis nemorum
engdroneflue

Eristalis obscura
sommerdroneflue

Eristalis pertinax
gulfotdroneflue

Eristalis picea
vårdroneflue

Eristalis rupium
blank droneflue

Eristalis tenax
stor droneflue

Eumerus funeralis
vanlig måneflekkflue

Eupeodes corollae
vanlig markblomsterflue

Eupeodes latifasciatus
breibåndet markblomsterflue

Eupeodes nitens
båndmarkblomsterflue

Ferdinandea cuprea
bronseblomsterflue

Helophilus affinis
mørk solflue

Helophilus pendulus
vanlig solflue

Leucozona glaucia
lys lykteblomsterflue

Leucozona laternaria
mørk lykteblomsterflue

Melanogaster aerosa
gulhåret engblomsterflue

Melanogaster parumplicata
sølvhåret engblomsterflue

Melanostoma mellarium
søstergressblomsterflue

Melanostoma mellinum
kort gressblomsterflue

Melanostoma scalare
lang gressblomsterflue

Meliscaeva cinctella
gulbåndet krattblomsterflue

Merodon equestris
vanlig narcissflue

Myathropa florea
dødningehodeblomsterflue

Orthonevra intermedia
sumpglansblomsterflue

Orthonevra nobilis
praktglansblomsterflue

Parasyrphus annulatus
lys buskblomsterflue

Parasyrphus lineolus
mørkfotet buskblomsterflue

Parasyrphus macularis
måneflekket buskblomsterflue

Parasyrphus vittiger
gulfotbuskblomsterflue

Pipiza austriaca
lårgalleblomsterflue

Pipiza quadrimaculata
firflekket galleblomsterflue

Pipizella viduata
nordlig rotblomsterflue

Platycheirus albimanus
hvitfotblomsterflue

Platycheirus angustatus
smal fotblomsterflue

Platycheirus clypeatus
engfotblomsterflue

Platycheirus nielseni
urtefotblomsterflue

Platycheirus peltatus
stribørstet fotblomsterflue

Platycheirus scutatus
skogfotblomsterflue

Sericomyia silentis
myrtigeflue

Sericomyia lappona
fjelltigerflue

Sphaerophoria philantha
lyngkulehaleflue

Sphaerophoria scripta
stor kulehaleflue

Sphaerophoria taeniata
engkulehaleflue

Sphaerophoria sp.
kulehaleflue

Sphegina sibirica
sibirmidjeblomsterflue

Syritta pipiens
kompostblomsterflue

Syrphus ribesii
vanlig hageblomsterflue

Syrphus torvus
håret hageblomsterflue

Syrphus vitripennis
liten hageblomsterflue

Volucella bombylans
humleblomsterflue

Volucella pellucens
hvitbåndet humleblomsterflue

Xylota jakutorum
barvedblomsterflue

Xylota meigeniana
ospevedblomsterflue

Xylota segnis
vanlig vedblomsterflue