Til hovedinnhold

22.09.05

Brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedr. atkomst til Østmarka fra Ekebergdalen i Enebakk kommune

Østmarkas Venner og Oslo og Omland Friluftsråd har gjennom en årrekke mottatt klager fra friluftsfolk som har blitt bortvist og utestengt fra de gamle veiene inn til Børtervann i Østmarka over gårdene Ekeberg og Børter i Enebakk kommune.

Østmarkas Venner har i flere møter med grunneierne på de nevnte to gårdsbruk forsøkt å finne en minnelig løsning, men uten resultat og forholdene for turfolket har bare blir verre og verre. Det er ytterst beklagelig at det her utvises en grunneierholdning som vi heldigvis skjelden møter i dagens samfunn, men som hindrer atkomsten til denne delen av Marka.

Østmarkas Venner ønsker derfor nå å bringe Staten v/ Fylkesmannen i Oslo Akershus inn i denne saken, for om mulig å få til en fornuftig løsnig, f.eks.med en atkomst mellom gårdene Ekeberg og Børter.