Til hovedinnhold

16.06.21

Dette mener partiene om nasjonalparken i Østmarka

En politiker-debatt under Oslo og Omland Friluftsråds digitale årsmøte 7. juni ga nyttige avklaringer om synspunktene på en nasjonalpark i Østmarka. Arbeiderpartiets Espen Barth Eide var krystallklar: – Vi er kjempeglade i nasjonalparken i Østmarka! sa han allerede i starten av debatten.

OOF hadde samlet en rekke sentrale politikere til årsmøte-debatt: Espen Barth Eide, Nikolai Astrup, Jon Helgheim, Rasmus Hansson, Kari Elisabeth Kaski, Espen Andreas Hasle, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim og Ola Elvestuen (Foto: Skjermdump fra debatten)

OOF hadde samlet en rekke sentrale politikere til årsmøte-debatt: Espen Barth Eide, Nikolai Astrup, Jon Helgheim, Rasmus Hansson, Kari Elisabeth Kaski, Espen Andreas Hasle, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim og Ola Elvestuen (Foto: Skjermdump fra debatten)

Blant naturvernere og nasjonalpark-tilhengere har enkelte vært redde for at nasjonalparken i Østmarka kunne bli ofret under en «hestehandel» i en fremtidig rødgrønn regjeringsforhandling mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Men den angsten virker ubegrunnet, etter en klar uttalelse fra Espen Barth Eide på årsmøtet i Oslo og Omland Friluftsråd.

Debatten ble ledet av Morten Dåsnes, som er daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund. Barth Eide er en sentral Arbeiderparti-politiker som er partiets miljø-og klimapolitiske talsperson, nestleder i Stortingets energi- og miljøkomite, og stortingskandidat på sikker plass fra Oslo.

Ola Elvestuen– nåværende stortingsrepresentant for Venstre og tidligere klima- og miljøminister – var som forventet minst like klar som Barth Eide. Da Dåsnes innledningsvis spurte om hva som er det fineste friluftslivsområdet i Oslo, svarte Elvestuen at det er veldig fint å gå i de fredede områdene på Bygdøy.

Ola Elvestuen var klima- og miljøminister da regjeringen 13. november 2019 kunngjorde starten på den formelle verneprosessen. Bildet er fra 2018, på toppen av branntårnet på Kjerringhøgda. Foto: Bjarne Røsjø, Østmarkas Venner.

– Så vil jeg gjerne nevne Østmarka, hvor vi skal få til nasjonalpark om ikke så lenge, sa Elvestuen – som står på annenplass på Oslo-partiets liste til stortingsvalget.

Deretter gikk ordet til Espen Barth Eide, som flere ganger i debatten understreket at hans parti er sterke tilhengere av en nasjonalpark i Østmarka. Partiet er også veldig opptatt av å få til 10 prosent skogvern, sa han.

–Vi ønsker også mer plukkhogst og mindre flatehogst, og mer bevissthet om en forsvarlig og karbonvennlig bruk av skogen. Vi kommer til å kjempe hardt for allemannsretten, og vi har nå satt natur like høyt som klima i programmet vårt. Klima og natur, begge deler må være del av all økonomisk tenkning, sa Barth Eide. Han tilføyde at dette er ganske nye tanker fra Arbeiderpartiets side. Partiet vil også støtte en grunnlovsfesting av allemannsretten, i likhet med SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Sp er skeptiske til nasjonalparken

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, annen nestleder i Senterpartiet (Sp) og bosatt i Enebakk, var den eneste politikeren i panelet som uttrykte direkte skepsis til nasjonalparken i Østmarka.

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp) var den eneste politikeren i panelet som uttrykte direkte skepsis til nasjonalparken i Østmarka. (Foto: Skjermdump fra OOFs YouTube-video)

– Jeg er genuint opptatt av at den naturen vi har tilgang til rundt Oslo, den skal også være tilgjengelig. Derfor er jeg og Senterpartiet skeptiske til å opprette nasjonalpark i Østmarka. Og det er ikke fordi vi liksom er vrange og vanskelige og har lyst til å bygge ned de områdene. Tvert imot, vi mener at markagrensa har et tilstrekkelig vern for de områdene. Og mitt viktigste argument i den debatten er at vi har fortsatt ikke fått bekreftet at vi kan tilrettelegge for friluftsliv på samme måte dersom dette området får en nasjonalvern-status, sa Tvinnereim – og tilføyde:

– Miljødirektoratet uttalte jo i 2019 for eksempel at før Østmarka blir nasjonalpark, så skal veier i all hovedsak tilbakeføres før et vernevedtak. Og da tenker jeg at vi må ha en reell diskusjon, all den informasjonen må på bordet.

Sp-politikerens uttalelser er i strid med Klima- og miljødepartementets (KLD) føringer for verneprosessen. I oppdragsbrevet med føringer som ble sendt fra Miljødirektoratet 19. februar 2020 til Fylkesmannen (nå: Statsforvalteren) er forutsetningene som skal legges til grunn for verneprosessen beskrevet. En av forutsetningene er at veiene til Vangen og Rausjø, samt demningene til Rausjø, Mosjøen og Børtervann skal opprettholdes. Statsforvalteren minnet også om dette i sin oppstartsmelding om verneprosessen, som ble offentliggjort 7. oktober 2020. Der står de samme forutsetningene beskrevet på side 5 i et fyldigdokument som ligger på Statsforvalterens nettsider.

– Det er godt gjort at Tvinnereim ikke kjenner til dette. Hvis Senterpartiets politikere er skeptiske på grunn av en innvending det ikke er hold i, kan de jo legge vekk skepsisen sin, kommenterer Sigmund Hågvar – styremedlem i Østmarkas Venner – etter å ha sett et referat fra debatten.

I et senere innlegg sa Tvinnereim at vern ikke er det mest hensiktsmessige for å bevare nærnatur.

– For å ha tilgjengelig nærnatur i de områdene rundt Oslo vi snakker om nå, trenger vi ikke mer vern. Vi trenger tilrettelegging! Friluftsliv er bruk av natur, sa hun.

– Vern truer ikke friluftslivet

Ola Elvestuen var helt uenig i Sp-politikerens uttalelser.

– Det er ikke sånn at mer vern er en trussel mot friluftslivet. Med en nasjonalpark i Østmarka vil friluftslivet tjene på det, og naturen vil også bli bedre ivaretatt, sa han.

De andre deltakerne i paneldebatten nevnte ikke nasjonalparken spesifikt, men det er allment kjent at både Miljøpartiet de Grønne, Rødt og SV er varme tilhengere. Høyre, KrF sitter i regjeringen som har fremmet saken. FrPs lokalpolitikere har vært motstandere i kommunene, men det er usikkert hva partiet mener nasjonalt.

Høyre-politikeren Nikolai Astrup, som er kommunal- og moderniseringsminister og står på andreplass på partiets liste i Oslo, fortalte at hans parti ønsker å ta vare på Marka og sjøen og de fantastiske friluftsområdene i Oslo-regionen.

Espen Barth Eide etterlot ingen tvil: Hans parti er «kjempeglade» i nasjonalparken i Østmarka. Foto: Stortinget.

Espen Barth Eide etterlot ingen tvil: Hans parti er «kjempeglade» i nasjonalparken i Østmarka. Foto: Stortinget.

– I de nasjonale forventningene til planarbeidet i kommunene har vi sagt at kommunene i sine arealplaner skal ivareta den gode sammenhengen fra boligområder til friluftsområder, sa Astrup – som også mente at «vern gjennom bruk» er det viktigste virkemidlet.

Både Astrup, Tvinnereim og Jon Helgheim (Fremskrittspartiet) hadde ellers stor tiltro til det kommunale selvstyret i saker som har med naturvern å gjøre. Helgheim er i dag stortingsrepresentant for Buskerud og stiller på annenplass på partiets Oslo-liste for neste periode.

Markagrensa er hellig for Rødt

Politikerne debatterte også flere temaer – som grunnlovsfesting av allemannsretten, skogvernet, kommunenes rolle i naturvernet, og MDGs forslag om en ny nærnaturlov. Espen Andreas Hasle, gruppeleder for Krf i Oslo bystyre, nevnte blant annet at han hadde kost seg fælt i Oslomarka denne vinteren og hadde gått over 600 kilometer på ski.

Kari Elisabeth Kaski (SV) lovte at hennes parti vil medvirke til at en rødgrønn regjering får en større satsing på friluftsliv. Partiet vil også grunnlovsfeste allemannsretten og ta vare på de grønne lungene som ikke er beskyttet av markaloven. Kaski sitter i dag i finanskomiteen og er SVs førstekandidat på Oslo-partiets liste til stortingsvalget.

Rødt-politikeren Mari Rise Knudsen, som bor i Groruddalen og står på sjuende plass på partiets stortingsliste i Oslo, understreket at markagrensa er hellig for hennes parti.

– I mitt nærmiljø har markagrensa vært truet opptil flere ganger i det siste. Også nærskogen er truet. Det er masse levekårsutfordringer i Groruddalen, men vi opplever stadig at våre nærområder blir bygget ned. Rødt mener at markagrensa skal bestå, og vi er helt imot at randsonene ved markagrensa blir uthulet av det man kaller aktivitetssoner, sa hun.

– Vern er det beste vern!

MDG-politikeren Rasmus Hansson, som står på annenplass på sitt partis liste i Oslo, nærmest freste av Nikolai Astrups utsagn om at «vern gjennom bruk» er det beste virkemidlet.

– Det er én floskel vi nå må bli ferdig med, og det er at «Bruk er det beste vern». Vern er det beste vern! Friluftslivet trenger ikke tilrettelegging og snikutbygging for å blomstre, sa Hansson, og fortsatte:

– Det er uvirkelig å høre på de partiene som mener at norsk natur er godt nok vernet i dag, og at kommunene håndterer dette godt nok. Norsk natur blir ødelagt i altfor stor grad, fordi lovverket og håndhevingen er for slapp. Men en av de største gevinstene fra denne debatten, er at vi kan skrive ned alt som Espen Barth Eide har sagt, skrive det på en rustfri stålplate og banke det opp på en vegg, sånn at alle kan høre og se hva en AP-representant sier om hva partiet skal gjøre om de kommer i regjering. Jeg tror ikke på det for fem flate øre, men vi må huske det. Hvis AP virkelig gjør som de sier, blir det gøy å være natur i Norge! sa Hansson.

Espen Barth Eide tok Hanssons bredside med godt humør og var glad for at MDG-politikeren hadde likt det han sa.

– Alt jeg sa er forankret i programmet vårt, og vi mener at all videre vekst må skje i pakt med naturens tåleevne. Derfor er vi for nasjonalpark i Østmarka, for å grunnlovsfeste allemannsretten, og vi er tilhengere av en nærnaturlov. Dette kommer til å stå mye mer sentralt i vår politikk framover, lovte Eide.

Debatten er delvis publisert på YouTube, hvor alle kan se den og undersøke hva partiene mener. Opptaket på YouTube er ikke komplett på grunn av tekniske problemer, men gir likevel et godt innblikk i hva de ulike politiske partiene mener.

Gammelskogen sør for Eriksvann er et av områdene som kan bli innlemmet i en fremtidig Østmarka nasjonalpark. (Foto: Sigmund Hågvar)