Til hovedinnhold

30.03.21

– Et variert landskap med 15 verdifulle naturtyper

Et flott skogsområde omkring Eriksvann har et variert landskap, verdifulle naturtyper, furudominert naturskog, et mangfold av arter og stor opplevelsesverdi for friluftslivet. Området må derfor inkluderes i en fremtidig nasjonalpark, mener Østmarkas Venner.

Gammelskog sør for Eriksvann, med svartspettens «stabburstre». Foto: Sigmund Hågvar.

Østmarkas Venner (ØV) foretok høsten 2020 en grundig befaring i et område på om lag fem kvadratkilometer omkring Eriksvann og øst for Sandbakken. – Dette området er så flott at det må bli den vestre delen av en fremtidig nasjonalpark, konstaterte ØV i en høringsuttalelse til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

ØVs høringsuttalelse viser at skogsområdet øst for Sandbakken er forbausende intakt, til tross for at det ligger nær hovedstaden. Området byr blant annet på en verdifull mulighet til å binde sammen nasjonalparken som bør etableres øst for kraftlinja med Spinneren-området, som ble vernet for friluftslivet i 2013.

Eriksvannbekken byr på spennende opplevelser året rundt. Foto: Bjørnar Thøgersen.

Et opplevelsesrikt landskap

Landskapet øst for Sandbakken omkring Eriksvann er meget variert, med store og små vann, myrer, bekker, kløfter og åser. Mesteparten av skogen er furudominert naturskog med trær som er mellom 100 og 120 år gamle, og resten av skogen er stort sett mellom 80 og 100 år. I dette flotte området er det registrert hele 15 verdifulle naturtyper. Skogen har et rikt mangfold av arter.

Området ligger helt inntil det populære serveringsstedet Sandbakken, hvor det går både stier og skiløyper i flere retninger. For friluftsfolket tilbyr området mange turalternativer til alle årstider, både på merket og umerket sti, og i helt naturlig terreng.

Her kan man gå på «oppdagelsesferd» eller søke stillhet og ro. Vekslingen mellom vann, bekker, myrer, granskoger og koller med furuskog gjør det til en stor opplevelse å ferdes her. Området er rett og slett en perle som må vernes både av hensyn til naturen og friluftslivet, mener Østmarkas Venner.

ØV leverte i desember 2020 en omfattende høringsuttalelse til Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) i Oslo og Viken. Uttalelsen bygde på grundige befaringer og inneholder argumenter for en nasjonalpark og andre verneformer i Østmarka. Du kan lese mer om området Sandbakken-Eriksvann via denne linken. Her finner du bilder, link til kart over området og informasjon om verdifulle naturtyper.

Tekst: Østmarkas Venner

Mer informasjon

ØVs høringsuttalelse: Østmarka må bli nasjonalpark og vernes for friluftslivet. Publisert 17/12 2020

Rapport fra NINA: – Østmarka-området oppfyller kriteriene for en nasjonalpark. Publisert 5/2 2021