Til hovedinnhold

30.10.15

Flytting av fisker i Sørlimyra

Etter påtrykk fra bekymrede medlemmer av Østmarkas Venner og andre, vil Vann- og avløpsetaten i samarbeid med Bymiljøetaten flytte en del av fisken fra myra over til hovedbassenget slik at de får bedre levevilkår.

Rolf Eliassen

Fra morgenen mandag 2. november vil fagpersoner fra etatene være på Sørlimyra for å starte arbeidet med flytting av fisken. Fra kl 12.00 vil det være fagpersoner fra begge etatene tilstede på Sørlimyra og anledningtil å stille spørsmål til fagpersoner fra begge etatene.

Beverhytte ved Sørlimyra. Foto: Rolf Eliassen

Etter å ha blitt tipset fra flere lesere om død og døende fisk og stressede bevere i Nøklevann, publiserteNordstrands Blad fredag 30. oktober følgende artikkel:

«Fiskedød i Nøklevann, folk frykter at beveren også vil dø»

Du kan lese artikkelen her.